Průzkum spokojenosti klientů ZP MV ČR

Tento dotazník je určen výhradně klientům ZP MV ČR. Budeme rádi, když odpovíte na co nejvíce otázek. Nemělo by Vám to zabrat více jak 5 minut.

Které charakteristiky, podle Vašeho mínění, nejlépe vystihují současnou ZP MV ČR?

1 - nejvíce charakteristické pro ZP MV ČR, 5 - nejméně charakteristické pro ZP MV ČR

Profesionaliza a kvalita
Přizpůsobivost, pružná reakce na změny
Důvěra
Prevence a podpora zdravého životního stylu
Stabilita, budoucnost, prosperita
Tradice