přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

Mobilní aplikace Karta života

Karta života ve Vašem „chytrém" telefonu!

Pokud jste majiteli tzv. „chytrého telefonu“, pak pro Vás připravila ZP MV ČR zajímavou službu, která Vám umožní se svými údaji na Kartě života aktivně pracovat a která zároveň umožňuje náhled do Vašeho osobního účtu na veškeré na Vás vykázané úkony od zdravotnických zařízení. Také je zde možné plánování preventivních prohlídek, očkování, používání funkce SOS v případě zdravotní nouze, zobrazování údajů o Vašich rodinných příslušnících a lékařích, sledování novinek o Vaší zdravotní pojišťovně a mnoho dalšího. Pro přístup do aplikace použijte stejné osobní identifikátory (PIN a heslo) jako k elektronické verzi Karty života. Pokud tyto osobní identifikátory nemáte, je možné si je vyzvednout na kterémkoli pracovišti ZP MV ČR po předložení dokladu totožnosti. Rovněž mohou být zaslány na vyžádání poštou v zásilce do vlastních rukou (+420 844 211 211). Dále je nutné na webu (www.zpmvcr.cz v sekci vstup do e-komunikace) provést úvodní nastavení a v rámci Karty života poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Stažení aplikace pro Android, pro iPhone (iOS) a verze pro Windows Phone.

V omezeném režimu je používání této užitečné aplikace umožněno i nepojištěncům ZP MV ČR, kterým může sloužit například pro vyhledávání nejbližších lékařů, včetně navigace k nim z místa aktuální polohy, plánování preventivních prohlídek, atd.

Prostřednictvím této aplikace je však také možné se k naší pojišťovně přihlásit a tím získat přístup i k dalším funkcionalitám, jako je výpis z osobního účtu, informace o zdravotním stavu, apod.

Available on the App Store Available on the Play Store

 

Co všechno tato aplikace umí?

1) Informace o Vašem zdravotním stavu – Karta života
V této sekci jsou uloženy důležité informace, které obsahuje Vaše Karta života o Vaší alergii, rodinné anamnéze, trvale i dočasně užívaných lécích, prodělaných operacích a úrazech, chronických onemocněních a dalších důležitých údajích o Vašem zdravotním stavu atp. Je zde také možné zadat svou krevní skupinu. Novinkou je pak možnost importování léků do Karty života ze seznamu lékařem předepsaných léků.
Tyto informace spolu s kontaktem na osobu blízkou a kontaktem na Vašeho ošetřujícího lékaře mohou pomoci v krajním případě i k záchraně Vašeho života, jelikož k nim, pokud k tomu dáte souhlas, má umožněn přístup i Záchranná zdravotní služba.

2) Výpis z osobního účtu
Zde se pojištěnec může dozvědět veškeré výkony, které na něj byly vykázány, jaké léky mu byly předepsány a výši všech poplatků a doplatků.
Výpis z osobního účtu poskytuje informace o výdajích na poskytnutou zdravotní péči a o zařízeních, která péči provedla. Výpis je možné zobrazit za poslední tři uplynulé kalendářní roky nebo za poslední rok (tj. posledních 365 dnů), to je tzv. roční výpis.
Osobní účet je rozdělen do následujících částí: Výkony, Zdravotnická zařízení, Předepisující lékaři, Lázeňská zařízení, Léky, Dopravní výkony, Kapitace, Poplatky a doplatky.

3) Zdravotní deník
Zdravotní deník pojištěnce upozorňuje na dodržování doporučených termínů očkování, pravidelných preventivních prohlídek i screeningových programů (prevence rakoviny konečníku, děložního čípku, prsu). Zde je pojištěnci umožněno zároveň přeplánovat navržené termíny (aplikace nabídne pojištěnci termín, kdy by se měl dostavit k provedení výkonu, ten ale může nabídnutý termín změnit podle svého skutečného domluveného plánu) nebo popřípadě úplně úkon odmítnout. Uživatel si do deníku může přidat i vlastní události, např. o prodělané nemoci, operaci nebo úrazu nebo termíny vyšetření či očkování jiných než těch, které nabízí aplikace. Pokud je možnost nastavena, zapíše se událost ze zdravotního deníku v okamžiku naplánování automaticky i do vlastního kalendáře mobilního zařízení.

4) SOS tlačítko
Tato funkce je užitečná v tom případě, že se nacházíte ve stavu zdravotní nouze a potřebujete pomoci. Při aktivaci této funkcionality se Vám objeví 2 možnosti: Volat a Poslat SMS. V případě první možnosti budete moci přímo volat Vaší osobě blízké, v druhém případě odešle tato aplikace SMS s předem nadefinovaným textem Vaší osobě blízké, ve které bude informována pomocí GPS souřadnic o Vaší pozici a že se nacházíte ve stavu ohrožujícím zdraví. Dále na Váš telefon bude odeslána Karta života s informacemi, které mohou být využitelné např. pro Zdravotnickou záchrannou službu.

5) Průvodce zdravotnickými zařízeními – NOVINKA!

Zajímá vás, kde je nejbližší zubař, lékárna, nemocnice, první pomoc a mnoho dalšího? Není nic jednoduššího než zadat maximální počet požadovaných nalezených zařízení a v podobě seznamu nebo jako body na mapě se vám zobrazí příslušní smluvní partneři naší zdravotní pojišťovny 211. O každém takovém zařízení je pak možné zjistit detailnější informace, případně je možné k němu spustit hledání možných tras, resp. autonavigaci.

6) Zobrazení údajů rodinných příslušníků
Pokud má pojištěnec připojené rodinné příslušníky (např. děti), je možné se zde podívat, případně aktualizovat jejich Kartu života nebo zobrazit vykázanou péči na tyto příslušníky. Zároveň je zde rovněž možné spravovat a hlídat termíny očkování i preventivních prohlídek těchto příslušníků.


7) Informace o lékařích
Nově jsou v aplikaci dostupné i informace o Vašich lékařích. V části Registrující lékaři se nachází přehled ošetřujících lékařů pojištěnce (praktický lékař pro dospělé či děti, zubař a příp. ženský lékař). Tato část je neměnná. V části Vlastní lékař je možné zadávat, upravovat a mazat informace o vlastnoručně zadaných lékařích nebo o lékařích vybraných ze seznamu dalších, Vámi navštívených. Ti všichni poté mohou být propojeni s termíny ve zdravotním deníku.

8) Přehledy
Zde můžete kontrolovat přehled poplatků (započitatelné, nezapočitatelné, přeplatky), které jste za stávající rok zaplatili, najdete tady také přehled Vašich pojistných dob (od kdy do kdy jste evidován v pojišťovně jako např. zaměstnanec, OSVČ, nezaopatřené dítě, důchodce, atd. nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů). Pro plátce pojistného je možnost zobrazení přehledu plateb za poslední tři roky. Pro OSVČ se nabízí zobrazení zpracovaného vyúčtování přehledu OSVČ za předchozí rok.

9) Průkaz pojištěnce - NOVINKA
Pokud zapomenete svou kartičku pojištěnce doma, máte nyní k dispozici tuto průkazku přímo ve vašem telefonu.

10) Program preventivní péče - NOVINKA
Zajímá vás, na co všechno v současnosti přispíváme z fondu prevence? I tyto informace zde nově najdete.

1) Informace o Vašem zdravotním stavu – Karta života
V této sekci jsou uloženy důležité informace, které obsahuje Vaše Karta života o Vaší alergii, rodinné anamnéze, trvale i dočasně užívaných lécích, prodělaných operacích a úrazech, chronických onemocněních a dalších důležitých údajích o Vašem zdravotním stavu atp. Je zde také možné zadat svou krevní skupinu. Novinkou je pak možnost importování léků do Karty života ze seznamu lékařem předepsaných léků.
Tyto informace spolu s kontaktem na osobu blízkou a kontaktem na Vašeho ošetřujícího lékaře mohou pomoci v krajním případě i k záchraně Vašeho života, jelikož k nim, pokud k tomu dáte souhlas, má umožněn přístup i Záchranná zdravotní služba.

2) Výpis z osobního účtu
Zde se pojištěnec může dozvědět veškeré výkony, které na něj byly vykázány, jaké léky mu byly předepsány a výši všech poplatků a doplatků.
Výpis z osobního účtu poskytuje informace o výdajích na poskytnutou zdravotní péči a o zařízeních, která péči provedla. Výpis je možné zobrazit za poslední tři uplynulé kalendářní roky nebo za poslední rok (tj. posledních 365 dnů), to je tzv. roční výpis.
Osobní účet je rozdělen do následujících částí: Výkony, Zdravotnická zařízení, Předepisující lékaři, Lázeňská zařízení, Léky, Dopravní výkony, Kapitace, Poplatky a doplatky.

3) Zdravotní deník
Zdravotní deník pojištěnce upozorňuje na dodržování doporučených termínů očkování, pravidelných preventivních prohlídek i screeningových programů (prevence rakoviny konečníku, děložního čípku, prsu). Zde je pojištěnci umožněno zároveň přeplánovat navržené termíny (aplikace nabídne pojištěnci termín, kdy by se měl dostavit k provedení výkonu, ten ale může nabídnutý termín změnit podle svého skutečného domluveného plánu) nebo popřípadě úplně úkon odmítnout. Uživatel si do deníku může přidat i vlastní události, např. o prodělané nemoci, operaci nebo úrazu nebo termíny vyšetření či očkování jiných než těch, které nabízí aplikace. Pokud je možnost nastavena, zapíše se událost ze zdravotního deníku v okamžiku naplánování automaticky i do vlastního kalendáře mobilního zařízení.

4) SOS tlačítko
Tato funkce je užitečná v tom případě, že se nacházíte ve stavu zdravotní nouze a potřebujete pomoci. Při aktivaci této funkcionality se Vám objeví 2 možnosti: Volat a Poslat SMS. V případě první možnosti budete moci přímo volat Vaší osobě blízké, v druhém případě odešle tato aplikace SMS s předem nadefinovaným textem Vaší osobě blízké, ve které bude informována pomocí GPS souřadnic o Vaší pozici a že se nacházíte ve stavu ohrožujícím zdraví. Dále na Váš telefon bude odeslána Karta života s informacemi, které mohou být využitelné např. pro Zdravotnickou záchrannou službu.

5) Průvodce zdravotnickými zařízeními – NOVINKA!

Zajímá vás, kde je nejbližší zubař, lékárna, nemocnice, první pomoc a mnoho dalšího? Není nic jednoduššího než zadat maximální počet požadovaných nalezených zařízení a v podobě seznamu nebo jako body na mapě se vám zobrazí příslušní smluvní partneři naší zdravotní pojišťovny 211. O každém takovém zařízení je pak možné zjistit detailnější informace, případně je možné k němu spustit hledání možných tras, resp. autonavigaci.

6) Zobrazení údajů rodinných příslušníků
Pokud má pojištěnec připojené rodinné příslušníky (např. děti), je možné se zde podívat, případně aktualizovat jejich Kartu života nebo zobrazit vykázanou péči na tyto příslušníky. Zároveň je zde rovněž možné spravovat a hlídat termíny očkování i preventivních prohlídek těchto příslušníků.


7) Informace o lékařích
Nově jsou v aplikaci dostupné i informace o Vašich lékařích. V části Registrující lékaři se nachází přehled ošetřujících lékařů pojištěnce (praktický lékař pro dospělé či děti, zubař a příp. ženský lékař). Tato část je neměnná. V části Vlastní lékař je možné zadávat, upravovat a mazat informace o vlastnoručně zadaných lékařích nebo o lékařích vybraných ze seznamu dalších, Vámi navštívených. Ti všichni poté mohou být propojeni s termíny ve zdravotním deníku.

8) Přehledy
Zde můžete kontrolovat přehled poplatků (započitatelné, nezapočitatelné, přeplatky), které jste za stávající rok zaplatili, najdete tady také přehled Vašich pojistných dob (od kdy do kdy jste evidován v pojišťovně jako např. zaměstnanec, OSVČ, nezaopatřené dítě, důchodce, atd. nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů). Pro plátce pojistného je možnost zobrazení přehledu plateb za poslední tři roky. Pro OSVČ se nabízí zobrazení zpracovaného vyúčtování přehledu OSVČ za předchozí rok.

9) Průkaz pojištěnce - NOVINKA
Pokud zapomenete svou kartičku pojištěnce doma, máte nyní k dispozici tuto průkazku přímo ve vašem telefonu.

10) Program preventivní péče - NOVINKA
Zajímá vás, na co všechno v současnosti přispíváme z fondu prevence? I tyto informace zde nově najdete.

Manuál k mobilním aplikacím ke stažení ve formátu PDF:

Karta života ve vašem mobilním telefonu!

Výpis z Karty života lze získat i pomocí SMS zprávy na mobilní telefon.

Zadání svého telefonního čísla do IS může provést sám pojištěnec s již zřízenou KŽ a to takto: www.zpmvcr.cz v sekci e-komunikace volba „nastavení“, doplní číslo mobilního telefonu do pole „Mobil (pro SMS služby, Karta života)“. Číslo se musí zadat ve tvaru +420XXXXXXXXX

Mobilní telefonní číslo pojištěnce může také nastavit pracovník pojišťovny na všech pracovištích. Nebo na případnou klientovu žádost číslo odstranit, pro případ vyloučení rizika, aby nedošlo ke zneužití informací při případné ztrátě mobilního telefonu atp.

Přístup k informacím z KŽ má pak pojištěnec zajištěn takto: Pošle ze svého mobilního telefonu na telefonní číslo +420 720 013 019 SMS zprávu ve tvaru „Kz“ pro českou verzi nebo „Kzen“ pro anglickou verzi a systém mu do několika sekund odpoví SMS zprávou, která tento výpis obsahuje.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR doporučuje, aby si pojištěnci uvedené číslo 420 720 013 019 pokud možno uložili s takovým názvem, např.“ZP MV CR_Karta_Zivota“, aby bylo v případě potřeby jasně identifikovatelné v telefonním seznamu, jak pro ně, tak pro případ mimořádné situace co se týká potřeby přístupu k informacím z Karty života.

Myslíme na Vás v těžkých chvílích. Myslete na sebe dřív, než nastanou…

‹ Zpět na stránku "Karta života"

© 2016 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY