Lékaři 211

Sekce „Lékaři“ je určena především pro všechny poskytovatele zdravotní péče v České republice pro lékaře i zdravotní sestry.

Aktualita z 21. března 2017
Žádanky o schválení (povolení) - změna při zpracování

Vážení smluvní partneři, na základě opakovaných požadavků ze strany poskytovatelů zdravotních služeb přistupuje ZP MV ČR ke zjednodušení schvalovací a povolovací činnosti. Tento postup umožňuje platná Metodika pro pořizování a předávání dokladů vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „Metodika pro pořizování a předávání dokladů").

Aktualita z 20. března 2017
Péče o zuby už od dětství se vyplatí!

ZP 211 přispěje dětem na dentální hygienu a je spolutvůrcem mobilní aplikace Super Zoubek.

Smluvní lékaři

ZPMV ČR v souladu s § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zveřejňuje smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb a související smluvní dokumenty.

zveřejňované dokumenty

Úhradové účty

Česká národní banka 2112108031/0710
Česká národní banka 2119107031/0710
Česká národní banka 2113100031/0710


Určení: úhrady zdravotnických služeb
POZOR! Účty nejsou určeny k platbám pojistného.

Rehabilitace

Návrh na léčebně rehabilitační péči  odborné léčebně s tím, že navrhující lékař vyplní formulář na všech jeho dílech v souladu s platným zněním Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

metodika pořizování dokladů

Karta života

Karta života je souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, které jsou uloženy v databázi ZP MV ČR a jsou zpřístupněny online.