Číselník hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP) SZP ČR

S účinností od 1. července 2011 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR), včetně ZP MV ČR, provádí úhradu HVLP a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) na základě číselníku HVLP vydávaného SZP ČR.

SZP ČR zpracovává číselník pro úhradu HVLP a PZLÚ na základě databáze „Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění" zveřejňované dle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

Datové rozhraní Číselníku HVLP SZP ČR odpovídá číselníku VZP ČR.

Číselník HVLP SZP ČR je možné stáhnout v *.xls a *.txt formě na následujícím odkazu: http://szpcr.cz/ciselniky

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku e-mailem, registrujte se zde: http://szpcr.cz/registrace-cis

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz

Pozn. Od 1.7.2015 dochází k rozšíření číselníku HVLP SZP ČR, více informací zde: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2016/12/20160817.pdf