Číselník nemocničních léčivých přípravků (NHVLP) SZP ČR

S účinností od 1. ledna 2012 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), včetně ZP MV ČR, provádí úhradu hromadně vyráběných léčivých přípravků používaných v ústavní péči na základě číselníku NHVLP vydávaného SZP ČR.

Léčivé přípravky uvedené v číselníku jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše a za podmínek v číselníku uvedených.

Číselník NHVLP SZP ČR je možné stáhnout v *.xls a *.txt formě na následujícím odkazu: http://www.szpcr.cz/nemocnicni_lp.php

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku do e-mailu, registrujte se zde: http://szpcr.cz/registrace-cis

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz

Pozn. Od 1.4.2016 bude docházet k revizi úhrad číselníku NHVLP SZP ČR, více informací zde: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2016/12/20160316_ozn.pdf