Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR)

Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republiky je pomůcka pro předepisující lékaře, která řadí hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) podle výše úhradového ekvivalentu.

Umožňuje lékaři rychle se v rámci jednotlivých účinných látek orientovat a informovat o tom, které léčivé přípravky (LP) jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné.

Informační číselník uvádí LP hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a zařazené v Číselníku HVLP SZP ČR v příslušném měsíci.

Z nich se v informačním číselníku neuvádějí LP:

  • určené výhradně pro nemocniční použití (LP s LIM1 = „H“)
  • uvedené v Číselnících HVLP SZP ČR posledních 12 měsíců, avšak v těchto 12ti měsících nemají spotřeby

LP jsou v informačním číselníku tříděny podle:

  • ATC účinné látky
  • cesty podání
  • síly

úhradového ekvivalentu, tj. platné úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku (ODTD, DDD nebo jinak definované množství léčivé látky), vypočtené jako podíl úhrady za balení (UHR1) a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP; úhrada je snížena na úroveň konečné ceny (MFC) v případě, že je MFC nižší

  • LP se stejnou úhradou za ekvivalent jsou řazeny dle maximálního doplatku vzestupně
  • LP se stejnou výší maximálního doplatku jsou řazeny abecedně

Pro PZLÚ (ATC sk. V06XX) platí třídění podle referenčních skupin a dále abecední řazení. PZLÚ nezařazené do žádné referenční skupiny jsou uvedeny souhrnně ve fiktivních referenčních skupinách 107/90, 108/90, 109/90.

Doplňující informace uváděné u jednotlivých LP:

  • LP, které jsou uvedeny v Pozitivním listu SZP ČR, jsou označeny logem SZP ČR
  • pro informaci je u jednotlivých LP uváděna i maximální výše doplatku za balení
  • LP, které k datu zpracování informačního číselníku nebyly účtovány zdravotním pojišťovnám (nově zařazené LP či LP, u nichž končí dodávky), jsou označeny L.

Informační číselník SZP ČR je možné stáhnout v *.pdf formě na následujícím odkazu:

http://www.szpcr.cz/ciselniky.php?c=lk_cis_hvlp

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku do vaší e-mailové schránky, registrujte se zde: http://szpcr.cz/registrace-cis

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz