Správné používání symbolů při vykazování poskytnuté péče

Vážení smluvní partneři,

od 1. 7. 2016 nabyly účinnost změny Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP s nastavením 3 měsíčního přechodného období.

Od 1. 10. 2016 je tedy nutné dodržování nových zásad pro používání symbolů např. u dokladu 03 - Zvlášť účtované léčivé přípravky a 10 – Recept uvedených v datovém rozhraní individuálních dokladů.

V případě chybného označení daných polí při vykazování poskytnuté péče bude ZP MV ČR takovéto doklady vracet.

Vyhněte se, prosím, nesprávnému používání symbolů!

Další informace:

Použití symbolů v dokladech 03 - Zvlášť účtované léčivé přípravky a 10 - Recept

(VILP* – vysoce inovativní léčivý přípravek) 

               LP 

           LP – VILP* 

Požadovaná úhrada 

  Doklad 03 – pole LZVL
Doklad 10 – pole RPZU1,2 

  Doklad 03 – pole LZVL
Doklad 10 – pole RPZU1,2 

       UHR1 

            null 

                 D 

       UHR2 

             Z 

                 C  

      UHR3 

             T 

                 B  

UHR schvaluje RL 

             X Jak poznáme, že jde o VILP?

V číselníku HVLP SZP ČR uveden v poli LEG_JUHR1, LEG_JUHR2 nebo LEG_JUHR3 symbol rozlišující VILP v různých fázích správního řízení (dle DR SCAU – SÚKL):

1 – první dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.

2 – druhá dočasná úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.

E – rozhodnutí o výši a podmínkách první dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné

F – rozhodnutí o výši a podmínkách druhé dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné

T – trvalá úhrada vysoce inovativního léčivého přípravku dle § 39d odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.

Y – rozhodnutí o výši a podmínkách trvalé úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku dosud nenabylo právní moci a je předběžně vykonatelné