Obecné informace k vyúčtování

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, vzhledem k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11, kterým byly zrušeny ekonomicky náročnější  varianty zdravotních služeb (nadstandardy), ukončila  ZP MV ČR od 5.8.2013 platnost signálního kódu výkonu. 
09553 SIGNÁLNÍ VÝKON PRO VYKAZOVÁNÍ EKONOMICKY NÁROČNĚJŠÍ VARIANTY POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
Vykázání tohoto výkonu s datem poskytnutí od 5.8. 2013 má za následek zamítnutí celého dokladu. Proto uvedený výkon prosím  nevykazujte s datem poskytnutí od 5.8.2013. 
Pokud jste nám uvedený výkon vykázali a byl Vám zamítnut celý doklad  včetně případného dokladu 03, předejte doklady v opravné dávce bez kódu 09553.