Očkovací látky - výpadky v dodávkách a náhrady

Výpadek dodávek očkovací látky TETANOL PUR

Po dobu výpadku (předpoklad cca do května 2017) očkovací látky TETANOL PUR (kód 0154815) mohou PZS v daných indikacích použít očkovací látku TETAVAX.

V tomto případě vykáže PZS kód 02125 + ZULP OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU – NESPECIFIKOVANÝ LP (kód 9999914).

Výpadek a ukončení dodávek očkovací látky INFANRIX HiB

U očkovací látky INFANRIX HiB (kód 0056049) dochází od 1. 3. 2017 k ukončení dodávek bez obnovení. Pro alternativní použití zůstávají na českém trhu k dispozici vakcíny INFANRIX (kód 0032865) a HIBERIX (kód 0054227).

Aplikace nedostupné vakcíny INFANRIX HiB tak může být nahrazena kombinací očkovacích látek INFANRIX (kód 0032865) a HIBERIX (kód 0054227) – dvěma vpichy. PZS v takovém případě vykáže použití obou aplikovaných vakcín samostatně.