Očkování proti chřipce 2017 - 2018

Očkování proti chřipce je dle § 30, odst. 2, písm. b), bodu 4, zák. č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, z veřejného zdravotního pojištění hrazeno:

* u pojištěnců nad 65 let věku,

* u pacientů po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk

* u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem

* u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

Výkon očkování bude poskytovatelem zdravotních služeb vykázán kódem 02125 – „očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – sezónní chřipka – nepovinné očkování“ s dg. Z 25.1. Očkovací látka se vykáže ke kódu 02125 jako ZÚLP pod kódem aplikované vakcíny. Maximální výše úhrady ZÚLP je 150,12 Kč za 1 dávku, což je plná úhrada ekonomicky nejméně náročné varianty.

Pokud budou mít pojištěnci s nárokem na očkování proti chřipce, jak je definováno ve výše uvedeném ustanovení zákona, zájem o jiný – dražší typ vakcíny, bude tato vakcína uhrazena právě do výše max. 150,12 Kč, přičemž pojištěnec v tomto případě přímo v ambulanci zaplatí doplatek, tj. rozdíl mezi cenou vakcíny a částkou 150,12 Kč, za samotný výkon očkování nic neplatí.

Vakcínu, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, není možné předepsat na recept. Na recept lze předepsat očkovací látku pouze samoplátci.

Očkovací látky proti chřipce pro sezónu 2017 - 2018 Přehled očkovacích látek proti chřipce pro období od 1. 11. 2017 včetně výše úhrady:

KOD

NAZ

DOP

UHR1

MFC

ENNV

ATC

0500656

IDFLU

15MCG/KMEN INJ SUS 1X0,1ML

154,68

252,15

154,68

J07BB02

0207169

INFLUVAC

INJ SUS ISP 10X0,5ML S JEH

1546,80

2153,64

154,68

J07BB02

0207170

INFLUVAC

INJ SUS ISP 1X0,5ML S JEH

154,68

154,68

154,68

J07BB02

0194274

OPTAFLU

INJ SUS ISP 1X0,5ML LOCK+1J

154,68

320,68

154,68

J07BB02

0140282

PREFLUCEL

INJ SUS ISP 1X0,5ML+JEHLA

154,68

 

209,20

154,68

J07BB02

 

0207514

PREFLUCEL

INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J

154,68

209,20

154,68

J07BB02

0100083

VAXIGRIP

INJ SUS 10X0,5ML+J

1546,80

1689,17

154,68

J07BB02

0100084

VAXIGRIP

INJ SUS 20X0,5ML+J

3093,60

 

3002,49

154,68

J07BB02

 

0100085

VAXIGRIP

INJ SUS 1X0,5ML+J

154,68

170,44

154,68

J07BB02

0131426

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

154,68

486,17

154,68

J07BB02

 

 

 

 

Přehled očkovacích látek proti chřipce pro období září - říjen 2017 včetně výše úhrady:

KOD

NAZEV

DOP

UHR1

MFC

ENNV

0500656

IDFLU

 

15MCG/KMEN INJ SUS 1X0,1ML

150,12

 

252,15

150,12

 

0207170

INFLUVAC

INJ SUS ISP 1X0,5ML S JEH

150,12

154,68

150,12

0207169

INFLUVAC

INJ SUS ISP 10X0,5ML S JEH

1501,20

 

2153,64

150,12

0194274

OPTAFLU

INJ SUS ISP 1X0,5ML LOCK+1J

150,12

320,68

150,12

0140282

PREFLUCEL

 

INJ SUS ISP 1X0,5ML+JEHLA

150,12

 

209,20

150,12

 

0207514

PREFLUCEL

INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J

150,12

209,20

150,12

0100085

VAXIGRIP

 

INJ SUS 1X0,5ML+J

150,12

 

170,44

150,12

 

0100083

VAXIGRIP

INJ SUS 10X0,5ML+J

1501,20

1689,17

150,12

0100084

VAXIGRIP

INJ SUS 20X0,5ML+J

3002,40

3002,49

150,12

0131426

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

150,12

 

486,17

150,12

 


INFLUVAC

K 1.10.2016 byly (z důvodu ukončení registrace) vyřazeny z Číselníku HVLP SZP ČR           2 kódy SÚKL (0119651 a 0119652) očkovací látky proti chřipce INFLUVAC. Z tohoto důvodu tudíž dochází k odmítání vykázaných dokladů s danými kódy vakcíny.

 Pro správné vykázání a následnou úhradu je nutno použít následující kódy:

0119651 INFLUVAC, 10X0,5 ML – NAHRAZUJE SE: 0207169

0119652 INFLUVAC, 1X0,5 ML   – NAHRAZUJE SE: 0207170

 

Děkujeme Vám za pochopení.