Očkování proti chřipce 2016 – 2017

Očkování proti chřipce je dle § 30, odst. 2, písm. b), bodu 4, zák. č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, z veřejného zdravotního pojištění hrazeno:

* u pojištěnců nad 65 let věku,

* u pacientů po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk

* u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem

* u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

Výkon očkování bude poskytovatelem zdravotních služeb vykázán kódem 02125 – „očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – sezónní chřipka – nepovinné očkování“ s dg. Z 25.1. Očkovací látka se vykáže ke kódu 02125 jako ZÚLP pod kódem aplikované vakcíny. Maximální výše úhrady ZÚLP je 150,12 Kč za 1 dávku, což je plná úhrada ekonomicky nejméně náročné varianty.

Pokud budou mít pojištěnci s nárokem na očkování proti chřipce, jak je definováno ve výše uvedeném ustanovení zákona, zájem o jiný – dražší typ vakcíny, bude tato vakcína uhrazena právě do výše max. 150,12 Kč, přičemž pojištěnec v tomto případě přímo v ambulanci zaplatí doplatek, tj. rozdíl mezi cenou vakcíny a částkou 150,12 Kč, za samotný výkon očkování nic neplatí.

Vakcínu, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, není možné předepsat na recept. Na recept lze předepsat očkovací látku pouze samoplátci.