Léčebná rehabilitace

Léčebně rehabilitační péče při hospitalizaci v OLÚ s OD 00022

Změny v návrhové činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče o dospělé platné od 1. 1. 2014

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé bude od 1. 1. 2014 podáván navrhujícím lékařem na novém formuláři/dokladu VZP-17/2004 ,,Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ s tím, že navrhující lékař vyplní formulář na všech jeho dílech v souladu s platným zněním Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (dále jen Metodika).

S novým formulářem se mění i některé podmínky pro poskytování léčebně rehabilitační péče, a to zejména např. doba nástupu a s tím související platnost návrhu.

Dovolujeme si tímto apelovat na všechny lékaře, kteří se podílejí na návrhové činnosti na léčebně rehabilitační péči v odborných léčebnách pro dospělé, aby věnovali zvýšenou pozornost nové Metodice a aby se tímto předpisem důsledně řídili při své návrhové činnosti.

Informace o Metodice a datovému rozhraní k novému formuláři/dokladu VZP-17/2004 najdete na stránkách VZP v rubrice Vyúčtování zdravotní péče, v článku [doc, 4 331 kB].

Přechodné období

Návrhy na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně pro dospělé vystavené navrhujícím lékařem před datem 1. 1. 2014 na formuláři/dokladu VZP-19/2004 ,,Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně“ a potvrzené Pojišťovnou zůstávají v platnosti 6 měsíců od data vystavení, max. však do 31. 6. 2014.

Návrhy vystavené navrhujícím lékařem před datem 1. 1. 2014 na formuláři/dokladu VZP-19/2004 a zaslané Pojišťovně k potvrzení revizním lékařem, budou Pojišťovnou přijímány do 31. 1. 2014.

Po uplynutí stanovené lhůty nebudou Pojišťovnou tyto doklady akceptovány, resp. budou hodnoceny jako neplatné.

Tímto není dotčena návrhová činnost při poskytování péče v odborných dětských léčebnách, formulář/dokladu VZP-19/2004 ,,Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, ani Metodika a datové rozhraní k tomuto dokladu."

S platností od 1.4.2012 je možná úhrada odůvodněné hospitalizace jen po předchozím potvrzení revizním lékařem příslušné ZP na základě předložení řádně a úplně vyplněného formuláře a zdůvodnění.

Níže naleznete konsensuální materiál SZP ČR a VZP ČR stran pravidel pro léčebně rehabilitační péči při hospitalizaci v OLÚ s OD 00022 a příslušný formulář.