Automatická kontrola lékových interakcí

Dovolujeme si Vás upozornit na novinku roku 2014, díky které ZP MV ČR ve spolupráci se společností CompuGroup Medical Česká republika (CGM) umožňuje všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří používají ambulantní informační systémy od společnosti CGM (PC DOKTOR®, AMICUS®, MEDICUS 3 a TurboAsistent SQL), nově přístup k informacím o farmakologické léčbě poskytnuté (uhrazené ZP MV ČR) jejich registrovaným pacientům.

Léková historie pojištěnce je průběžně zařazována do zdravotní dokumentace pacienta, minimálně za období 4 měsíce nazpět. Údaje o léčivech jsou spolu s preskripcí lékaře propojeny na modul automatické kontroly lékových interakcí, který je v rámci projektu pro pojištěnce ZP MV ČR k dispozici bezplatně. Při preskripci léku je tak lékař okamžitě upozorněn na potenciální nežádoucí lékové interakce. Jedná se o jedinečnou možnost, jak lékové interakci předejít již při preskripci léku!

Léková historie a kontrola lékových interakcí je v současné době nabízena uživatelům výše uvedených programů prostřednictvím standardních kanálů - bulletinem pro uživatele SW CGM i přímo daným programem.

Podrobné informace o této novince získáte na webových stránkách www.pcdoktor.cz v sekci O programu PC DOKTOR – Rozšiřující moduly – Automatická kontrola lékových interakcí.