Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 2. 2018

Metodický postup k vykazování očkování – 1. aktualizace ke dni 1. 2. 2018
V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování – Metodický postup očkování k vykazování očkování od 1. 2. 2018.
UPOZORNĚNÍ: v případě nepovinného očkování rizikových pacientů proti meningokokovým spěchánákazám prosíme PZS, aby si před zajištěním očkovací látky ověřili její dostupnost a cenu v číselníku ZP, event. na stránkách SÚKL.
V Metodickém postupu má výčet očkovacích látek pouze informativní charakter.

Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2018
Metodika provádění pravidelného očkování vydávaná Kanceláří ZP, včetně formuláře pro vykazování očkování.
Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2018 upravuje způsob zajištění a proces provádění pravidelných povinných plošných očkování, včetně očkování určeného jen pro některé rizikové skupiny obyvatel – pojištěnců. Metodika je zpracována na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci PL a PLDD. Je určena pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb i zdravotní pojišťovny.
Příloha: Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2018
Aktuální verze formuláře pro dané období je ke stažení na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění (https://www.kancelarzp.cz/cs/pro-poskytovatele/cc/cc-formulare)

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy