Pozitivní list vybraných zdravotnických prostředků

Tento pozitivní list vybraných kategorií zdravotnických prostředků slouží jako doporučení pro předepisující lékaře.

Modré položky jsou doporučené s ohledem na výši úhrady a objem jejich výdeje.

U ostatních položek je nutné podrobné zdůvodnění, proč nemůže být použita ekonomicky méně náročná varianta zdravotnického prostředku zařazeného ve stejné kategorii.