Úhradové bankovní účty

Přehled úhradových bankovních účtů - POZOR nelze použít k platbám pojistného.

Název banky zkratka určení účtu číslo účtu kód banky
Česká spořitelna a.s. ČS ZDR.SLUŽBY 21109902 0800
Československá obchodní banka, a.s. ČSOB ZDR.SLUŽBY 332582 0300
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. UCB NADLIMITY 45945710 2700