Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Správní a dozorčí rada

Správní rada a dozorčí rada zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení pojišťovny.

 

Správní rada

Správní rada je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti jako celku. Má 15 členů.

Jmenováni vládou:

 • Ing. Bílková Marie
 • JUDr. Ing. Nováček Jiří
 • Mgr. Pálková Monika, MPA
 • Mgr. Sixta Jan
 • Mgr. Šrámek Jan

 

Zvoleni na návrh reprezentativních organizací zaměstnavatelů:

 • plk. Mgr. Bednařík Miloš
 • Ing. Feninec Ivan, MBA
 • genmjr. Ing. Ryba Drahoslav
 • genmjr. Mgr. Bc. Tuhý Tomáš
 • Mgr. Zmatlík Jiří (předseda)

 

Zvoleni na návrh reprezentativních odborových organizací:

 • Ing. Burda Alexander
 • Jílek Jiří
 • Mgr. Pacher Petr
 • JUDr. Štěpánek Milan (místopředseda)
 • Bc. Toman Petr, BA (Hons)

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada pojišťovny je kontrolním orgánem pojišťovny a má 9 členů. Funkční období členů orgánů pojišťovny je čtyřleté.

Jmenováni vládou:

 • Ing. Haas Jakub
 • Ing. Hejduk Petr
 • Ing. Landa Petr

 

Zvoleni na návrh reprezentativních organizací zaměstnavatelů:

 • brig. gen. Mgr. Bc. Bell Slavomír, MSc.
 • brig. gen. Ing. Petřík Petr (předseda)
 • Mgr. Toman Jiří

 

Zvoleni na návrh reprezentativních odborových organizací:

 • Bc. Bláha Daniel (místopředseda)
 • Ing. Gaňová Alena
 • Štěpánek Petr