Plátci 211

Sekce "Plátci" je určena především pro všechny občany v České republice, kteří jsou plátci zdravotního pojištění, OSVČ, OBZP, zaměstnavatele a stát.

Aktualita z 18. prosince 2015
Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2016

Od 1. ledna 2016 se mění výše plateb zdravotního pojištění u všech kategorií plátců – zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) i státu.

Aktualita z 20. listopadu 2014
Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2015

Od 1. 1. 2015 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ. V návaznosti na zvýšení minimální mzdy z 8 500 Kč na 9 200 Kč se od 1. 1. 2015 se změní i měsíční pojistné pro OBZP

Zaměstnavatelé

Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění zaměstnanců: 4220422/0300, variabilní symbol: IČO zaměstnavatele.

Od 1. 1. 2016 dochází ke změně minimální mzdy, která se z 9 200 Kč zvyšuje na 9 900 Kč, a tím se mění minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců, které se zvyšuje z 1 242 Kč na 1 337 Kč.

více informací zde

OBZP

Číslo účtu pro příjem plateb je 4220422/2700 nebo 4220422/0800, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

Od 1. 1. 2016 dochází ke zvýšení minimální mzdyse z 9 200 Kč na 9 900 Kč. Od tohoto data se mění i výše minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění, které pro rok 2016 představuje 1 337 Kč.
více informací zde

Příjmové účty

Typ plátce Čísla účtů Var. symbol
Zaměstnavatelé 4220422/0300 IČO
OSVČ, OBZP 4220422/2700 rodné č.
OSVČ, OBZP 4220422/0800 rodné č.
více zde

Dlužníci

Seznam plátců, jejichž celkový dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále k 30. 6. 2016 byl vyšší než částka 100.000 Kč. Veškeré změny po tomto datu se projeví při příští aktualizaci seznamu.

Karta života

Karta života je souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, které jsou uloženy v databázi ZP MV ČR a jsou zpřístupněny online.