Od ledna 2011 dochází k navýšení hodnoty průměrné mzdy, která ovlivňuje stanovení minimálního a maximálního vyměřovacího základu.

Aktualita z 1. ledna 2011


Minimální vyměřovací základ zaměstnance a OBZP


Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy, která zůstala od ledna 2007 nezměněna, a to ve výši 8 000 Kč. Pojistné z minimální vyměřovací základu pro zaměstnance a OBZP tedy bude i nadále činit 1 080 Kč.


Minimální vyměřovací základ pro OSVČ


Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, která je určena částkou 24 740 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2011 je 12 370 Kč a minimální záloha na pojistné 1 670 Kč. Zálohu ve výši 1 670 Kč musí poprvé za leden 2011, nejpozději do 8. 2. 2011, uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2011 samostatnou výdělečnou činnost, nebo ty, které podle Přehledu za rok 2009 platily v roce 2010 zálohy nižší než 1 670 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. 

Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a OSVČ


Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a OSVČ činí 72násobek průměrné mzdy ve výši 24 740 Kč. Maximální vyměřovací základ tak bude v roce 2011 pro zaměstnance a OSVČ činit 1 781 280 Kč. 
Pro zálohy OSVČ platí, že maximální měsíční vyměřovací základ je 148 440 Kč a z toho maximální výše zálohy OSVČ je stanovena na 20 040 Kč. Tato nová maximální výše zálohy bude platná až od měsíce, ve kterém OSVČ podají nebo by měly podat Přehled za rok 2010.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem


Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je i v roce 2011 stanoven ve výši 5 355 Kč, měsíční pojistné bude z tohoto vyměřovacího základu činit 723 Kč.