Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2015

Aktualita z 20. listopadu 2014

OSVČ

Od 1. 1. 2015 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok bude představovat částku 13 305,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení 1 797 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2015, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

Zaměstnavatelé

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2015 dojde ke změně minimální mzdy, která bude 9 200 Kč, minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2015 se zvýší na 1 242 Kč.

OBZP

V návaznosti na zvýšení minimální mzdy z 8 500 Kč na 9 200 Kč se od 1. 1. 2015 se změní i měsíční pojistné pro OBZP  z 1 148 Kč na 1 242 Kč.