Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2016

Aktualita z 18. prosince 2015

Minimální pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců se odvíjí od minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč, z toho minimální pojistné činí 1 337 Kč

Minimální měsíční výše zálohy u OSVČ se pro rok 2016 zvýší z 1 797 Kč na 1 823 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna zaplatit poprvé za měsíc leden, tzn. do 8.2.2016.

Platba pojistného u OBZP

Od 1. ledna 2016 se částka pojistného, kterou musí platit OBZP, zvyšuje z 1 242 Kč na 1 337 Kč měsíčně.

Platba pojistného státem

Od ledna 2016 bude platit stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 870 Kč měsíčně (místo dřívějších 845 Kč).