Dlužníci

Seznam plátců, jejichž celkový dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále k 30. 9. 2016 byl vyšší než částka 100 000 Kč. Veškeré změny po tomto datu se projeví při příští aktualizaci seznamu.