Dlužníci

Seznam plátců, jejichž celkový dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále k 30.6.2017 byl vyšší než částka 100 000 Kč. Veškeré změny po tomto datu se projeví při příští aktualizaci seznamu.