Čísla účtů ZP MV ČR pro všechny plátce pojistného

Typ plátce pojistného Číslo účtu Banka Typ platby Variabilní symbol
Zaměstnavatel 4220422/0300 ČSOB Pojistné
OSVČ, OBZP 4220422/2700 UniCredit Bank Pojistné
OSVČ, OBZP 4220422/0800 Česká spořitelna Pojistné

IBAN a BIC (SWIFT) mezinárodní formát čísla účtu: zde

Variabilním symbolem platby pro OSVČ a OBZP je rodné číslo, případně číslo pojištěnce přidělené ZP MV ČR. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami, pokud tato místa neoznačují číslo organizační jednotky plnící povinnosti plátce pojistného. Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559.

Číslo účtu pro platby na penále a pokuty: 58560/0300 ČSOB

 

Uvedená bankovní spojení jsou vyhrazena pro nedaňový režim (platby pojistného a příslušenství) a nejsou proto zveřejněna na daňovém portálu finanční správy.

Na základě schválení zákona o rozpočtové odpovědnosti lze v průběhu roku 2016 očekávat změny a zveřejnění nových příjmových účtů u ČNB. Věnujte prosím pozornost informacím, které budou v souvislosti s tím zveřejňovány.