Čísla účtů ZP MV ČR pro všechny plátce pojistného

Typ plátce pojistného Číslo účtu Banka Typ platby Variabilní symbol
Zaměstnavatel 4220422/0300 ČSOB Pojistné
OSVČ, OBZP 4220422/2700 UniCredit Bank Pojistné
OSVČ, OBZP 4220422/0800 Česká spořitelna Pojistné

IBAN a BIC (SWIFT) mezinárodní formát čísla účtu: zde

Variabilním symbolem platby pro OSVČ a OBZP je rodné číslo, případně číslo pojištěnce přidělené ZP MV ČR. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami, pokud tato místa neoznačují číslo organizační jednotky plnící povinnosti plátce pojistného. Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559.

Číslo účtu pro platby na penále a pokuty: 58560/0300 ČSOB

Vážení klienti,

v souladu se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jsou s účinností od 1.7.2016 všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své účty pro příjem plateb pojistného na zdravotní pojištění do České národní banky (dále ČNB).

Povinné používání účtů ČNB pro veřejné zdravotní pojištění platí s účinností od února 2017.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ve smyslu výše uvedeného zákona založila u ČNB nové bankovní účty pro plátce pojistného.  

Typ plátce pojistného Číslo účtu Banka Typ platby Variabilní symbol
Zaměstnavatel 2115106031/0710 ČNB Pojistné
OSVČ, OBZP 2110102031/0710 ČNB Pojistné

Číslo účtu pro platby na penále a pokuty: 2117101031/0710 ČNB

Původní účty budou v důsledku změny zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, postupně nahrazeny účty vedenými u ČNB.

Věnujte proto zvýšenou pozornost oznámením pojišťovny i oznámením v médiích, abyste změny platebních údajů realizovali včas.