Pracoviště Ústí nad Labem

Štefánikova 992/16
400 01 Ústí nad Labem
Po: 8.00 - 17.00
Út: 8.00 - 15.30
St: 8.00 - 17.00
Čt: 8.00 - 15.30
Pá: 8.00 - 12.00
Telefon:475 655 111
Fax:472 743 477
E-mail:usti@zpmvcr.cz

Klientské centrum: 475 655 190
Sekretariát ředitele : 472 741 760

Na tomto pracovišti mohou klienti provádět úhradu zdravotního pojištění, penále, pokut či cestovního pojištění prostřednictvím platebních karet. Akceptovány jsou platební karty společností VISA, MasterCard, Diners Club, JCB.

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny na pracovišti v Ústí nad Labem  dne 15.6.2017 od 11.30 do 14.30 hod.
Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za omezení provozu pracoviště.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobočka Ústí nad Labem je jedna z osmi poboček ZP MV ČR u které je registrováno více jak 128 tisíc pojištěnců, svoji působnost započala již v roce 1992 a působí ve dvou krajích tzn. v Ústeckém a Libereckém.

Sídlo pobočky je v Ústí nad Labem v ul. Štefánikova 992/16 ve čtvrti Klíše , kde je pro naše klienty připraveno bezplatné parkovací stání . Současně k pobočce vede MHD a to jak trolejbusové linky 54, 56, 60 (zastávka Beethovenova) tak i autobusová linka č.11 (zastávka Štefánikova).

Z funkčního hlediska splňuje pobočka rovněž požadavky na bezbariérový přístup pro tělesně postižené pojištěnce a maminky s kočárky. Pro rychlejší odbavení a moderní přístup ke klientům je na pobočce používán elektronický vyvolávací systém.
Významným předpokladem pro poskytování kvalitních služeb pojištěncům je snadná dostupnost pracovišť ZP MV ČR ve všech oblastech spádového území. Pobočka Ústí nad Labem zajišťuje kontakt s klienty na 15-ti místech umístěných většinou v obcích z rozšířenou působností s větším počtem obyvatelstva a v místech s velkou koncentrací zaměstnanců u strategicky významných plátců pojistného. Pojištěnci mají možnost využívat služeb široké sítě smluvních zdravotnických zařízení, která čítá celkem cca 3000 partnerů. V oblasti obchodu a služeb přispívá k větší spokojenosti našich pojištěnců i rozsáhlá síť obchodních partnerů, kteří poskytují různé slevy příp. další bonusy.

Úřední hodiny podatelny:
Po, St 08.00-17.00 hod.
Út, Čt 08.00-15.30 hod.
Pá 08.00-12.00 hod.

Mgr. Tomáš Jelínek
ředitel pobočky Ústí nad Labem a Hradec Králové

Program podpory zdravého životního stylu - mimořádná akce od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012

Aktualita z 13.4.2012 21:57:00

Program podpory zdravého životního stylu - mimořádná akce od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012

 A9/ Program podpory zdravého životního stylu

Pojištěnec, který aktivně podporuje své zdraví, a který doporučil jinou osobu do 30. 6. 2012 k registraci k ZP MV ČR od 1. 1. 2013, může v období od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 čerpat příspěvek až do výše 1 000,- Kč na následující položky: 

 1. permanentka na cvičení – např. fitness, plavání, aerobic, aquaerobic, kolektivní sport,
 2. vstup do solné jeskyně nebo polaria,
 3. léčivé přípravky, vitamíny, doplňky stravy nebo zdravotnické prostředky, nehrazené   z veřejného zdravotního pojištění (zakoupené v lékárně, prodejně zdrav. potřeb a v prodejnách Vitaland),
 4. dioptrické brýle (skla i obruby), kontaktní čočky (zakoupené v lékárně, prodejně zdrav. potřeb nebo ve specializovaných prodejnách optiky),
 5. očkování, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
 6. rehabilitace ve zdravotnickém zařízení, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
 7. stomatologické výkony a protetika nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
 8. příspěvek na operace nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (kromě kosmetických),
 9. preventivní vyšetření osteoporózy denzitometrem,
 10. preventivní vyšetření kardiovaskulárního systému,
 11. preventivní sportovní prohlídka,
 12. příspěvek na školky a školy v přírodě pro děti od 4 do 15 let.

Příspěvek je možno čerpat opakovaně za každé nové doporučení jedné osoby k registraci k ZP MV ČR!!!!

 Specifické podmínky:

 •  žádost o příspěvek lze podat na všech pobočkách,
 • příspěvek bude vyplacen až po ukončené registraci (zaevidování do systému ZP MV ČR) doporučené osoby k ZP MV ČR,
 • dokladem o doporučení osoby k registraci k ZP MV ČR od 1. 1. 2013 je čestné prohlášení, které vyplní a podepíše nově příchozí pojištěnec při registraci na pracovišti ZP MV ČR, a které předá stávajícímu pojištěnci,
 • čestné prohlášení musí být vystaveno od 1. 4. do 30. 6. 2012. Platební doklady musí být vystaveny od 1. 4. do 31. 8. 2012,
 • příspěvek je možno čerpat opakovaně za každé nové doporučení jedné osoby k registraci k ZP MV ČR,
 • rehabilitací se rozumí masáže, léčba laserem, elektroléčba, akupunktura aplikovaná lékařem, lymfodrenáž, kineziologický rozbor, plynové injekce,
 • zdravotnickými prostředky, na které ZP MV ČR přispívá, jsou tyto: náplasti (s výjimkou hypoalergických náplastí), podložky PVC, sportovní ortézy a neortopedické vložky do bot a je možné je zakoupit pouze v lékárnách nebo ve specializovaných prodejnách zdravotnických potřeb. Příspěvek se nevztahuje na doplatky na zdravotnické prostředky
 • k čerpání příspěvku na preventivní sportovní prohlídku je nutné předložit platný členský průkaz sportovního klubu pojištěnce,
 • pro uznání příspěvku na očkování dle bodu 5 je nutno předložit platný očkovací průkaz nebo doklad od lékaře, ve kterém bude uvedena očkovací látka, datum aplikace, o kolikátou dávku očkování se jedná, podpis a razítko lékaře; příspěvek se poskytuje jak na nákup očkovací látky, tak na její aplikaci; doklad o nákupu očkovacích látek může být také z roku 2011, ale je předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012,
 • příspěvek dle bodu 6 - 10 schvaluje revizní lékař,
 • K žádosti o příspěvek na školu v přírodě je třeba předložit potvrzení organizátora (s doložením, že se jedná o školu v přírodě) nebo školy nebo školského zařízení o účasti žáka na ozdravném pobytu a částku, kterou uhradili rodiče.

 Příspěvek může být čerpán pouze v souladu se základními podmínkami pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu a specifickými podmínkami.

TATO MIMOŘÁDNÁ AKCE PLATÍ OD 1. 4. 2012 DO 30. 6. 2012!
(akce se nevztahuje na zákonné pojištění novorozenců)

 Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a výhody, které z ní plynou, povedou ke zvýšení spokojenosti všech klientů dvěstějedenáctky.

Těšíme se na vaši návštěvu!