Pracoviště Ústí nad Labem

Štefánikova 992/16
400 01 Ústí nad Labem
Po: 8.00 - 17.00
Út: 8.00 - 15.30
St: 8.00 - 17.00
Čt: 8.00 - 15.30
Pá: 8.00 - 12.00
Telefon:475 655 111
Fax:472 743 477
E-mail:usti@zpmvcr.cz

Klientské centrum: 475 655 190
Sekretariát ředitele : 472 741 760

Na tomto pracovišti mohou klienti provádět úhradu zdravotního pojištění, penále, pokut či cestovního pojištění prostřednictvím platebních karet. Akceptovány jsou platební karty společností VISA, MasterCard, Diners Club, JCB.

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny na pracovišti v Ústí nad Labem  dne 15.6.2017 od 11.30 do 14.30 hod.
Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za omezení provozu pracoviště.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobočka Ústí nad Labem je jedna z osmi poboček ZP MV ČR u které je registrováno více jak 128 tisíc pojištěnců, svoji působnost započala již v roce 1992 a působí ve dvou krajích tzn. v Ústeckém a Libereckém.

Sídlo pobočky je v Ústí nad Labem v ul. Štefánikova 992/16 ve čtvrti Klíše , kde je pro naše klienty připraveno bezplatné parkovací stání . Současně k pobočce vede MHD a to jak trolejbusové linky 54, 56, 60 (zastávka Beethovenova) tak i autobusová linka č.11 (zastávka Štefánikova).

Z funkčního hlediska splňuje pobočka rovněž požadavky na bezbariérový přístup pro tělesně postižené pojištěnce a maminky s kočárky. Pro rychlejší odbavení a moderní přístup ke klientům je na pobočce používán elektronický vyvolávací systém.
Významným předpokladem pro poskytování kvalitních služeb pojištěncům je snadná dostupnost pracovišť ZP MV ČR ve všech oblastech spádového území. Pobočka Ústí nad Labem zajišťuje kontakt s klienty na 15-ti místech umístěných většinou v obcích z rozšířenou působností s větším počtem obyvatelstva a v místech s velkou koncentrací zaměstnanců u strategicky významných plátců pojistného. Pojištěnci mají možnost využívat služeb široké sítě smluvních zdravotnických zařízení, která čítá celkem cca 3000 partnerů. V oblasti obchodu a služeb přispívá k větší spokojenosti našich pojištěnců i rozsáhlá síť obchodních partnerů, kteří poskytují různé slevy příp. další bonusy.

Úřední hodiny podatelny:
Po, St 08.00-17.00 hod.
Út, Čt 08.00-15.30 hod.
Pá 08.00-12.00 hod.

Mgr. Tomáš Jelínek
ředitel pobočky Ústí nad Labem a Hradec Králové

Stanovisko k vyžadování souhlasu obou zákonných zástupců nezletilých dětí k provedení očkování

Aktualita z 23.4.2012 20:56:00

Nesprávným výkladem zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, je v praxi při provádění pravidelných očkování u dětí mladších 15ti let očkujícími lékaři požadován písemný souhlas obou zákonných zástupců, tedy rodičů. Tento výklad opomíjí úpravu obsaženou v zákoně o ochraně veřejného zdraví, který stanoví povinnost osoby podrobit se pravidelnému očkování a pro případ osoby, která nedovršila věk 15ti let odpovědnost jejího zákonného zástupce za to, že pravidelné očkování bude provedeno.
Citovanou zákonnou úpravu pravidelného očkování reflektuje i ustanovení § 38 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., které stanoví, že bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.
Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně veřejného zdraví stanoví v § 46 odst. 1 povinnost podrobit se pravidelnému očkování, je vyžadování písemného souhlasu obou rodičů před provedením tohoto očkování v ordinacích očkujících lékařů nesprávným postupem. K provedení pravidelného očkování z platné legislativy nevyplývá požadavek, aby tomuto očkování předcházel písemný souhlas obou rodičů.