Pojištěnci 211

Sekce "Pojištěnci" je určena především pro všechny občany v České republice, kteří chtějí kvalitní zdravotní pojištění.

Přihláška

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

V rámci online přihlášky máte možnost podat přihlášku k ZP MV ČR s využitím speciální internetové aplikace! Jediné co potřebujete, je mít tzv. chytrý mobilní telefon umožňující práci s dotykovou obrazovkou, který má nainstalovánu aktuální verzi internetového prohlížeče a má aktivní připojení na internet.

Online přihlášení s chytrým telefonem
Přihláška PDF ke stažení
Aktualita z 21. března 2017
Žádanky o schválení (povolení) - změna při zpracování

Vážení smluvní partneři, na základě opakovaných požadavků ze strany poskytovatelů zdravotních služeb přistupuje ZP MV ČR ke zjednodušení schvalovací a povolovací činnosti. Tento postup umožňuje platná Metodika pro pořizování a předávání dokladů vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „Metodika pro pořizování a předávání dokladů").

Aktualita z 20. března 2017
Péče o zuby už od dětství se vyplatí!

ZP 211 přispěje dětem na dentální hygienu a je spolutvůrcem mobilní aplikace Super Zoubek.

Karta života

Karta života je souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, které jsou uloženy v databázi ZP MV ČR a jsou zpřístupněny online.