Cestovní pojištění pro studenty zdarma

Benefit pro pojištěnce „STUDENTY“ ZP MV ČR od 1.1.2012

 • pojištěnec ZP MV ČR,
 • věk 15 – 26 let,
 • prokázání studia (např. studentským průkazem nebo aktuálním potvrzením o studiu),
 • v kalendářním roce lze využít jednu ze dvou nabídek cestovního pojištění pro studenty zdarma.

Výhody cestovního pojištění

 • Neomezená výše pojistného plnění na krytí léčebných výloh v Evropě (včetně zemí Egypt, Izrael, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko),
 • neomezené hrazení nákladů na převoz postiženého do ČR či repatriaci,
 • hrazení nákladů doprovázející osoby do 75.000 Kč,
 • bezúročná půjčka v případě finanční nouze až do 30.000 Kč,
 • proplacení nákladů na vydání nového cestovního dokladu do výše 1.250 Kč,
 • pojištění trvalých následků úrazů a smrti v důsledku úrazu ve veřejném dopravním prostředku až do výše 750.000 Kč,
 • pojištění mnoha sportů bez nutnosti navýšení základní sazby pojištění (vč. sportů lyžování a snowboard po vyznačených trasách, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní do 3500 m n.m., windsurfing aj.).

Sleva studentům na studijní pobyt - jednorázové čerpání benefitu

Popis:

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí v rámci studijního pobytu bude studentovi poskytnuto cestovní pojištění na dobu až 180 dnů zdarma.

Produkt:

Cestovní pojištění E Trip - Pojištění léčebných výloh a aktivní asistence s platností pro geografické území Evropy (včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko).

Podmínky:

 • každý pojištěnec z cílové skupiny má nárok čerpat benefit 1x za rok,
 • maximální doba čerpání 180 dnů (jinak dle délky studijního pobytu),
 • nutno prokázat dokladem o studijním pobytu (místo a účel studijního pobytu, stáže apod., např. v rámci programu Socrates, Erasmus, potvrzení vysílající univerzity apod.),
 • možnost případného sjednání připojištění (např. připojištění úrazu, ztráty zavazadel, odpovědnosti, nebo příplatek na rizikové sporty, pojištění na delší dobu nežli 180 dnů), které si pojištěnec uhradí z vlastních prostředků,
 • produkt lze sjednat pouze s osobní účastí klienta na pracovištích ZP MV ČR.

Sleva studentům na opakované sjednání cestovního pojištění v průběhu roku

Popis:

Při krátkodobých cestách během roku si může student sjednat cestovní pojištění zdarma až do 60 dnů (včetně).

Produkt:

Cestovní pojištění E Trip - Pojištění léčebných výloh a aktivní asistence s platností pro geografické území Evropy (včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko).

Podmínky:

 • každý pojištěnec z cílové skupiny může benefit čerpat opakovaně v průběhu roku,
 • maximální celková doba čerpání 60 dnů,
 • možnost případného sjednání připojištění (např. připojištění úrazu, ztráty zavazadel, odpovědnosti, nebo příplatek na rizikové sporty, pojištění na delší dobu nežli 60 dnů), které si pojištěnec uhradí z vlastních prostředků,
 • produkt lze sjednat pouze s osobní účastí klienta na pracovištích ZP MV ČR.

V rámci kalendářního roku je možné zvolit si pouze jednu z nabízených možností pro studenty (studijní pobyt nebo opakované krátkodobé cesty). Smlouvu cestovního pojištění pro studenty zdarma lze sjednat pouze jednotlivě.