Pojisteni pobytu v nemocnici

U ZP MV ČR si klienti mohou sjednat pojištění denních dávek za každý den pobytu v nemocnici, pokud dojde k hospitalizaci na území ČR z důvodu úrazu nebo z důvodu úrazu či nemoci (širší varianta pojištění, viz ceník pojistného). Pojištění lze sjednat ve výši 60,- až 1000,- Kč za každý den strávený v nemocnici.

 • Pojištění si mohou sjednat klienti od 3 do 55 let (55. rokem veku pojištění končí).
 • Pojistné plnění se hradí od 1. dne pobytu v nemocnici (nutno strávit v nemocnici alespoň jednu noc).
 • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
 • Pojištění se sjednává s čekací dobou 3 měsíce (v přípdě těhotenství 9 měsíců, neurčí-li lékař jinak).
 • Platba pojistného pouze 1x ročně.
 • Pojištění lze uzavřít pouze přímo na pobočkách ZP MV ČR.

Bonus pro pojištěnce ZP MV ČR

Zdarma pojištění záchranných nákladů v souvislosti s hospitalizací. Jedná se například o náklady na převoz do nejbližší nemocnice, pátrání po zraněné osobě (například úhrada za benzin, případně vzčištění vozidla apod.). Limit pojistného plnění pro záchranné náklady činí10násobek sjednané denní dávky.

 • Pojištění si mohou sjednat klienti od 3 do 55 let (55. rokem veku pojištění končí).
 • Pojistné plnění se hradí od 1. dne pobytu v nemocnici (nutno strávit v nemocnici alespoň jednu noc).
 • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
 • Pojištění se sjednává s čekací dobou 3 měsíce (v přípdě těhotenství 9 měsíců, neurčí-li lékař jinak).
 • Platba pojistného pouze 1x ročně.
 • Pojištění lze uzavřít pouze přímo na pobočkách ZP MV ČR.

Ceník pojistného denních dávek při pobytu v nemocnici (roční pojistné):

Výše denní dávkyHospitalizace z důvodu úrazuHospitalizace všeobecná

Věk 3 – 55 let

Věk 3-49 let

Věk 50-55 let

60

99

299

399

100

150

450

660

200

250

900

1 320

300

350

1 350

1 980

1 000

1 150

4 500

6 600

Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnci je poskytováno ve spolupráci s Ergo pojišťovna, a.s.