Zdravotní pojištění cizinců - WELCOME

Cizinci, kteří pobývají v ČR, musí mít dle podmínek zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, mimo jiné sjednáno zdravotní pojištění. Někteří tuto podmínku splňují tím, že se stanou pojištěnci systému veřejného zdravotního pojištění a jsou pojištěni ze zákona u některé ze zdravotních pojišťoven. Ti, kteří do veřejného zdravotního pojištění nemohou být zahrnuti (nesplňují zákonné podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění), musí mít uzavřeno komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je nyní možné sjednat také přímo na pracovištích ZP MV ČR nebo ihned z domova ONLINE.

Jedná se o pojištění Ergo pojišťovna, a.s., které splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Komerční zdravotní pojištění cizinců:

 • platí na území ČR a pro výjezdy do 30 dnů také v ostatních státech Schengenského prostoru,
 • vztahuje se na prokazatelné léčebné náklady v ČR nebo v rámci Schengenského prostoru a dále na náklady spojené s převozem pojištěného nebo jeho ostatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní,
 • nevztahuje se na stát, jehož je osoba státním příslušníkem a dále na stát, kde je osoba pojištěna ve veřejném zdravotním pojištění,
 • lze sjednat ve 3 variantách dle druhu pobytu na území ČR

Rozsah pojištění WELCOME dle tarifů:

Welcome Standard

 • pro klienty, kteří žádají o vízum k pobytu do 90 dnů
 • pojištění v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“
 • ošetření do 5 000 Kč je klient povinen uhradit zdravotnickému zařízení přímo, následně může požádat o refundaci nákladů přímo pojišťovnu na základě předložení lékařských zpráv a dokladů o zaplacení
 • lze sjednat minimálně na dobu 1 měsíce

Welcome Plus

 • pro klienty, kteří žádají o vízum k pobytu do 90 dnů
 • pojištění v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče“ s rozšířenou pojistnou ochranou s výjimkou těhotenství, preventivní péče a dispenzární péče
 • lze sjednat minimálně na dobu 1 měsíce

Welcome Komplex

 • splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. zdravotního pojištění cizinců pobývajících na území ČR déle než 90 dní (dle druhu povolení k pobytu)
 • pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče“ včetně těhotenství, stomatologického ošetření a preventivní a dispenzární péče - jedná se o obdobu veřejného zdravotního pojištění, ale s výlukami a limity pojistného plnění
 • zahrnuje těhotenství, porod a následnou poporodní péči, ovšem s čekací dobou na těhotenství v délce 3 měsíce a na porod v délce 8 měsíců
 • zahrnuje pojištění zdravotního ošetření příčin, které vznikly po počátku pojištění
 • lze sjednat minimálně na 4 měsíce

Welcome Baby

 • zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče"
 • limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • pojištění v tomto rozsahu se sjednává za účelem pojištění těhotenství, porodu, následné poporodní péče a lékařské péče o novorozence do 1 měsíce věku, bez čekací doby, tedy platné od prvního dne sjednání pojištění
 • minimální doba pojištění je 12 měsíců (cena 63 000,- Kč)

Limity pojistného plnění dle tarifu pojištění

WELCOMEBaby KomplexPlusStandart

Celkový limit na pojistnou událost

80 000 EUR

80 000 EUR

80 000 EUR

60 000 EUR

Lékařský převoz

80 000 EUR

80 000 EUR

80 000 EUR

60 000 EUR

Repatriace tělesných ostatků

80 000 EUR

80 000 EUR

80 000 EUR

60 000 EUR

Zubní ošetření - úraz

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

Ostatní stomatologie

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

NE

Ambulantně předepsané léky

ANO

ANO

ANO

NE

Ošetření léčitelných onemocnění volně prodejnými léky

ANO

ANO

ANO

NE

Těhotenství, komplikace těhotenství, porod

ANO

ANO*

NE**

NE

Asistenční služby

ANO

ANO

ANO

ANO***

Preventivní péče

ANO

ANO

NE

NE

Dispenzární péče

ANO

ANO

NE

NE

*) Minimální čekací doba 3 měsíce v případě těhotenství a 8 měsíců na porod, čekací doba odpadá v případě, že dotyčná byla u ERGO pojištěna minimálně po dobu 1 roku bezprostředně před počátkem pojištění (sjednání smlouvy nové). V ostatních případech je při diagnostikování těhotenství nutno sjednat pojištění Welcome Baby.

**) Neplatí pro případ akutního ohrožení života a nákladů na nutné a neodkladné ošetření.

***) Pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5 000 Kč.

Ceník pojištění WELCOME / měsíc v Kč

 Dospělý, dítě, studentSenior na 70 let

Welcome Standart

500

1 000

Welcome Plus

700

1 400

Welcome KomplexDospělýStudentSenior nad 60 let

Měsíčně v Kč

od 810*

od 740*

od 3 240*

Pojistné na prvních 12 měsíců

10 200 Kč

9 000 Kč

45 000 Kč

*) Skutečná výše pojistného závisí na celkovém počtu měsíců sjednání pojištění. Čím delší doba sjednání pojištění, tím může být výše měsíčního pojistného nižší. Přesnější informace zjistíte na pracovištích ZP MV ČR, nebo v on-line kalkulaci navíc s 10% slevou!

Sjednat pojištění ONLINE

​