Formuláře

Jak pracovat s elektronickým formulářem?

  1. Nové typy formulářů lze vyplnit v elektronické podobě přímo na počítači. Vyplněný formulář můžete vytisknout na běžné černobílé nebo barevné tiskárně a pro zabezpečení vytisknutí v měřítku 1:1 v Adobe Readeru doporučujeme nastavit před tiskem ve funkci tisknout "Měřítko stránky" na hodnotu "Žádné ". Bezplatná verze Acrobat Reader Vám umožní formulář vyplnit, vytisknout, ale nikoliv vyplněný uložit v elektronické podobě na Vašem PC. Kopii formuláře pořídíte opakovaným tiskem či kopií již vyplněného a vytisknutého formuláře.
  2. Všechny ostatní formuláře vytiskněte a ručně vyplňte hůlkovým písmem.
  3. Vytištěný a vyplněný formulář odevzdejte na příslušném pracovišti ZP MV ČR. Změněné údaje je nutné potvrdit osobně podpisem a zkontrolovat na základě průkazu totožnosti (OP, pas) pracovníky ZP MV ČR. Soubor je nutné otevřít programem Acrobat Reader, verze 9.x CE a vyšší, česká verze Adobe Reader 9 CZ je volně ke stažení ze stránek www.stahuj.cz (soubor AdbeRdr90_cs_CZ.exe je nutné po stažení na Vašem PC nainstalovat)

Přihláška pojištěnce

Karta života

Oznámení pojištěnce o změně údajů

Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině

Klub pojištěnců

Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce

Čestné prohlášení k zastupování pojištěnce

Formulář k proplacení příspěvku preventivních programů

Žádost o vypořádání výplat nadlimitních částek za poplatky a doplatky na bankovní účet

Evropská unie