Mobilní Průvodce zdravotní péčí ve státech EU

Postupy uvedené v nabídce Státy EU jsou určené zejména těm z vás, kteří se v rámci Evropské unie pohybujete s Evropským průkazem zdravotního pojištění jako turisté, a jsou členěny podle jednotlivých zemí. Obsahují i sazby spoluúčasti v jednotlivých státech, kontakty na české zastupitelské úřady a místní instituce, poskytující detailnější informace.
V obecné části jsme se pak alespoň rámcově pokusili popsat vaše nároky nejen při přechodných pobytech v jiném státě, ale i v některých dalších situacích, např. pokud v jiném státě pracujete a bydlíte v ČR nebo pokud se hodláte po ukončení své aktivní pracovní činnosti do jiného členského státu přestěhovat.
Pokud jsme v některých výjimečných případech v zájmu přehlednosti některé texty zkrátili, uvádíme zároveň odkaz na plná znění na stránkách www.cmu.cz. Samozřejmě doufáme a věříme, že vám pobyt v zahraničí nebudou komplikovat žádné zdravotní problémy, jako náhlá onemocnění či úrazy. Přesto však nelze takovou situaci vyloučit. Byli bychom rádi, kdyby informace obsažené v této aplikaci napomohly uplatnění vašeho nároku způsobem nejlepším pro vaše zdraví a nejvýhodnějším z hlediska vašich výdajů.
Aplikaci s názvem CMU na cesty nainstalujete do svých mobilních telefonů s operačním systémem Android pomocí distribuční služby Google Play Store (dříve Android Market) a do mobilních telefonů iPhone distribuční službou App Store.

Zdroj: Centrum mezistátních úhrad

Více nformací naleznete také na adrese Kanceláře zdravotního pojištění.