přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

KONTAKTNÍ ONLINE FORMULÁŘ

Vážení zájemci o pojištění u ZP MV ČR!

Dnem 30.9.2015 skončila možnost podat přihlášku k ZP MV ČR k přestupnímu termínu 1.1.2016, a to dle platného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V současné době není možné přihlášky podávat ani k dalším přestupním termínům (1. leden a 1. červenec), neboť uvedený zákon stanoví, že přihlášku je nutné podat v průběhu  kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Z uvedeného plyne, že přihlášku k 1. lednu následujícího roku je nutné podat v období od 1.7 do 30.9. běžného roku a přihlášku k 1. červenci běžného roku pak v období od 1.1. do 31.3. běžného roku. Přihlášky podané mimo uvedená období jsou neplatné a nemohou být ZP MV ČR přijaty a vyřízeny.

Pakliže máte zájem stát se v budoucnu klienty ZP MV ČR, můžete nám na sebe nechat kontakt v rámci Kontaktního online formuláře a sami se vám ozveme, jakmile bude vhodné zákonné období pro změnu zdravotní pojišťovny.  

 

Vážení rodiče,

prostřednictvím Kontaktního online formuláře nám můžete oznamovat narození dítěte, jehož matka byla v době narození klientkou ZP MV ČR. Dle zákona č. 48/1997 Sb. se dnem narození dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození; pakliže matka není účastna veřejného zdravotního systému ČR, může být dítě navázáno na otce, a to v zákonem striktně daných situacích (v takovém případě ale doporučujeme osobně kontaktovat pracoviště ZP MV ČR a situaci rodiny zde doložit).  

 

KONTAKTNÍ ONLINE FORMULÁŘ

 

 

© 2015 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY