Jak získat Kartu života

  1. Stáhněte si Formulář evidenčního listu Karty života nebo jej obdržíte na všech pracovištích ZP MV ČR, viz sekce Pobočky.
  2. Vyplňte jej.
  3. Pro přístup do elektronické verze Karty života je nutné na přihlášce zaškrtnout „Žádám o zaslání osobních identifikátorů“.
  4. Vyplněný samostatný formulář bez příloh odevzdejte na kterémkoliv pracovišti ZP MV ČR, zašlete podepsaný scan na e-mail info@zpmvcr.cz nebo  formulář zašle na adresu: ZP MV ČR, pobočka Brno, Cejl 5, P.O.Box 216, 658 16 Brno.
  5. Do 14 dnů po zpracování přihlášky obdržíte poštou samolepku – symbol Karty života.
  6. Samoleku je nutné vylepit na průkaz pojištěnce (viz náhled).

Náhled průkazek

Prukazka pojištěnce bez karty života
Průkaz pojištěnce ZP MV ČR bez Karty života
Průkazka pojištěnce s kartou života
Průkaz pojištěnce ZP MV ČR s Kartou života

Formulář pro získání Karty života

Informace ke Kartě života

Potřebuji pomoc

Kontaktujte nás na 844 211 211

Často kladené dotazy