Jak zřídit

Získání Karty života pomocí papírové přihlášky
  1. Stáhněte si Formulář evidenčního listu Karty života nebo jej obdržíte na všech pracovištích ZP MV ČR viz pobočky
  2. Vyplňte jej
  3. Pro přístup i do elektronické verze Karty, je nutné na přihlášce zaškrtnout „Žádám o zaslání osobních identifikátorů“.
  4. Vyplněný samostatný formulář bez příloh odevzdejte na kterémkoliv pracovišti ZP MV ČR nebo zašle na adresu: ZP MV ČR, pobočka Brno, Cejl 5, P.O.Box 216, 658 16 Brno.
  5. Do 14 dnů po zpracování přihlášky obdržíte poštou samolepku – symbol Karty života
  6. Samoleku je nutné vylepit na průkaz pojištěnce (viz náhled)
Formulář pro získání Karty života Náhled průkazek
Prukazka pojištěnce bez karty života
Průkaz pojištěnce ZP MV ČR bez Karty života:
Průkazka pojištěnce s kartou života
Průkaz pojištěnce ZP MV ČR s Kartou života
Informace ke Kartě životaPotřebuji pomoc

Kontaktujte nás na 844 211 211

Často kladené dotazy