Karta života

Karta života je souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, bezpečně uložených v databázi ZP MV ČR a jsou zpřístupněny online.

Proč chtít kartu života
  • Výpis ze zdravotního účtu - podrobný přehled výdajů na poskytnutou zdravotní péči (za poslední 3 roky)
  • Správná a bezpečná léčba - další zkvalitnění péče

Další možnosti:

  • Mobilní aplikace Karty života
  • Pro OSVČ zasílání přehledů pro daňová přiznání
Získání přístupu
  • Získat přístup (tedy PIN a heslo - osobní identifikátory) a mít k dispozici internet - webové stránky ZP MV ČR
  • Pojištěnec si může zřídit Kartu života sám, přímo na webových stránkách www.zpmvcr.cz
Jakým způsobem zřídit kartu života

Vstupem do zabezpečené aplikace na webových stránkách www.zpmvcr.cz si může pojištěnec sám vyplnit údaje na Kartě života, s vyplněním mohou pomoci i rodinní příslušníci.

Podrobné pokyny k vyplnění naleznete v tomto souboru:


K přístupu a následnému vyplnění Karty života pojištěnec musí mít osobní identifikátory (PIN a heslo). Ty získá osoba starší 18 let (za pojištěnce do 18 let věku žádá zákonný zástupce – v případě, že je zákonný zástupce klientem ZP MV ČR, postačí, aby si vyžádal od ZP MV ČR své osobní identifikátory a požádal ZP MV ČR o možnost nahlížet přes ně i na údaje o svých nezletilých dětech) na každé pobočce či teritoriálním pracovišti ZP MV ČR po předložení dokladu totožnosti. V případě požadavku nahlížet i na údaje o svých nezletilých dětech, zákonný zástupce kontaktuje pracoviště ZP MV ČR a předloží svůj doklad totožnosti, v němž jsou děti uvedeny; nemá-li děti zapsány v dokladu totožnosti, doloží rodičovskou vazbu k dítěti předložením rodného listu. Osobní identifikátory rovněž mohou také být zaslány na vyžádání poštou v zásilce do vlastních rukou. Při samotném vyplňování pojištěnec uděluje souhlas svému praktickému lékaři k nahlížení do Karty.

Návod k založení Karty života v souboru ke stažení:


Po úspěšném založení Karty života pojištěnec obdrží do 14 dnů poštou samolepku – symbol Karty života, kterou je možné nalepit na průkaz pojištěnce (EHIC) na příslušné místo – viz obrázek níže. 

Průkaz pojištěnce ZP MV ČR bez Karty života:
Průkaz pojištěnce ZP MV ČR s Kartou života

Kartu života je možné získat i na základě pojištěncem vyplněného a podepsaného papírového formuláře. Formulář pro přihlášení ke Kartě života si můžete stáhnout:


Nebo je možné jej obdržet na všech pracovištích ZP MV ČR. V případě, že pojištěnec chce mít přístup i do elektronické verze Karty, je nutné na přihlášce zaškrtnout „Žádám o zaslání osobních identifikátorů“. Vyplněný samostatný formulář bez příloh pojištěnec odevzdá na kterémkoliv pracovišti ZP MV ČR nebo zašle na adresu: ZP MV ČR, pobočka Brno, Cejl 5, P.O.Box 216, 658 16 Brno. Následně pojištěnec do 14 dnů po zpracování přihlášky, tedy po převedení jím uvedených údajů do elektronické formy, obdrží poštou samolepku – symbol Karty života, kterou je nutné vylepit na průkaz pojištěnce (viz výše).

O možnosti zřízení Karty života lékařem je nutné se informovat přímo v ordinaci registrujícího praktického lékaře. Ten zároveň může vámi vyplněnou Kartu verifikovat či aktualizovat.

Praktické rady
Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich poboček nebo infolinku 844 211 211
Údaje z karty života lze využít i při pobytu v zahraničí, Karta života má anglickou verzi, kterou lze vytisknout
Rodiče by měli zřídit Kartu života především dětěm, které jsou často mimo místo svého bydliště.
Praktické rady
Kartu života lze zřídit jen se souhlasem pojištěnce se zpracováním jím uvedených výdajů.
Karta života je uložena na zabezpečeném serveru ZP MV ČR a je chráněna jako data našich pojišťěnců.
Přístup k informacím je umožněn pouze oprávněným pracovníkům záchranky a registrujícímu praktickému lékaři pojišťěnce.
Vstup do databáze je nepřetržitě monitorován.
Potřebuji pomoc

Kontaktujte nás na 844 211 211

Často kladené dotazy >