Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Fond prevence 2018

Fond prevence je speciálně financovaný program, určený na podporu aktivit, díky kterým je možné aktivně předcházet vzniku nemocí, případně na aktivity a položky, které mohou významně přispívat k tomu, aby se již existující choroby nezhoršovaly. 

Je důležité si uvědomit, že pravidelné lékařské prohlídky mohou včas podchytit vážné onemocnění. Významné je i nepodceňování očkování.  Myslete na své zdraví a především prevenci!
 

V roce 2018 jsme se rozhodli po několik novinek:

  •      Nově příspěvky na sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie
  •      Rozšířený program pro dárce krve
  •      Možnost postoupení příspěvku z rodiče na dítě
  •      2 týdny ve vysokohorském prostředí pro chronicky nemocné děti
  •      Podpora odvykání kouření

Nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro jednotlivé programy. Pojištěnec může v kalendářním roce požádat o příspěvek pouze z jednoho programu, vyjma dárců krve. V průběhu roku se může měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků na jednotlivé položky. Detailní podmínky čerpáni jsou uvedeny na níže.

Podmínky pro čerpání preventivních programů

Zde se dočtete, jak splnit podmínky pro uplatnění nároku na čerpání příspěvku z fondu prevence 2018. 

Program pro dospělé

Pojištěnec ve věku 18 let a více může čerpat příspěvek jednou ročně až do max. výše 500 Kč na vybrané sportovní aktivity.

Program pro děti

Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na různé položky z výběru uvedeného zde.

Těhotné a ženy po porodu

Pojištěnka, která je v roce 2018 minimálně ve 12. týdnu těhotenství (včetně), nebo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 porodila, může čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Léčebně ozdravné pobyty

Pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let, jsme připravili dvou týdenní pobyt v jedinečném prostředí Vysokých Tater.

Pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

Pojištěnec - dárce - ve věku od 18 let do 65 let může čerpat příspěvek jednou ročně na položky z výběru uvedeného zde.

Speciální nabídka pro dobrovolné hasiče

ZP MV ČR aktivně podporuje členy jednotky sborů dobrovolných hasičů zařazených do JPO II a JPO III.

Příspěvek na zdravotnické prostředky

Pojištěnec, který si zakoupí zdravotnické prostředky nad rámec péče hrazené dle zákona související s onemocněním, které vyžaduje dlouhodobou péči, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Očkování

Pojištěnec, který absolvoval očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, může jednou ročně čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Prevence onkologických onemocnění

Pojištěnec, který absolvoval preventivní onkologické vyšetření, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Prevence civilizačních onemocnění

Pojištěnec ve věku od 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Program podpory odvykání kouření

Pojištěnec ve věku od 18 let, který si zakoupí léčivé přípravky na podporu odvykání kouření, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč.

Formulář k proplacení příspěvku

Zde naleznete formulář k proplacení z fondu prevence za rok 2018 ke stažení

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Nastávající nebo novopečené maminky, klidně odpočívejte!

O bonus z fondu prevence můžete
žádat až do 20. ledna 2018.