Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Fond prevence 2017

ZP 211 může v průběhu roku měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků na jednotlivé položky.

Léčebně ozdravné pobyty

Pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let, jsme připravili dvou týdenní pobyt v jedinečném prostředí Vysokých Tater.

Těhotné a ženy po porodu

Příspěvek se poskytuje jedenkrát v průběhu roku jedné ženě jednorázově na jednu položku z uvdeného výběru pro těhotné nebo ženy po porodu.

Pro předškolní děti

Mezi bonusy pro předškolní děti se řadí příspěvek pro novorozence a kojence narozené v daném roce, příspěvek pro děti od 6 měsíců do 3 let a bonusy pro děti od 3 do 6 let. 

Pro školáky

Pojištěnec, který dosáhl v daném roce 2017 věku od 6 do 15 let, může jednou ročně využít bonus na jednu položku, a to až do výše 600 Kč.

Pro studenty

Pojištěnec, který dosáhl v daném roce věku od 15 let do 26 let, může po předložení studijního průkazu nebo jiného dokladu potvrzujícího studium, využít bonus až do výše 600 Kč.

Pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

Jako dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně můžete využít bonusy, mezi které se řadí např. příspěvek na multivitaminový preparát, příspěvek na lázeňskou péči nebo příspěvěk na další program dle aktuální nabídky.

Na očkování

Klient ZP 211 může jednou ročně čerpat bonus až do výše 600 Kč na jednu očkovací látku z uvedeného výběru. Navíc, každý rodič může postoupit svůj příspěvek z tohoto programu ve prospěch očkování svého dítěte.

Prevence onkologických onemocnění

Pojištěnec, který absolvoval preventivní onkologické vyšetření, může jednou ročně na jedno provedené vyšetření využít bonus až do výše 500 Kč.

Prevence civilizačních chorob

Pojištěnec, který v daném roce dosáhl věku 18 a více let a na vlastní žádost absolvoval preventivní vyšetření civilizačních nemocí, může jednou ročně na jedno provedené vyšetření čerpat bonus až do výše 400 Kč.

Pro seniory

Pojištěnec, který v daném roce dosáhl věku 65 let a více, může jednou ročně využít bonus až do výše 200 Kč, a to např. na sportovní pohybové aktivity nebo nordic walking.

Na lupénku

Pojištěnec, který si zakoupí přípravek pro zevní aplikaci ovlivňující kožní příznaky při onemocnění lupénkou, může jednou ročně využít bonus až 500 Kč.

Podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek

Zde se dočtete, jak splnit podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek z fondu prevence. Co a v jakém termínu je třeba doložit? Kdo může příspěvek čerpat a jakým způsobem? 

Formulář k proplacení příspěvku

Zde naleznete formulář k proplacení příspěvku z fondu prevence ke stažení.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Nastávající nebo novopečené maminky, klidně odpočívejte!

O bonus z fondu prevence můžete
žádat až do 20. ledna 2018.