Léčebně ozdravné pobyty

ZP MV ČR zpracovává Návrhy na LOP, které došly do 15. 2. 2016. V případě, že budou splněny všechny podmínky a Vaše dítě bude revizním lékařem vybráno na LOP, bude rodičům z ředitelství ZP MV ČR zaslána Závazná přihláška spolu se sdělením přesného termínu konání LOP, způsobu úhrady příspěvku a další příslušné pokyny.
Pokud Vám nebude emailem do 1. 4. 2016 zaslána Závazná přihláška, budete obratem aktivně kontaktováni ředitelstvím ZP MV ČR ihned, jakmile se uvolní místo.

MUDr. Lenka Krejčová
lenka.krejcova@zpmvcr.cz

Vysokohorské LOP v roce 2016

Přímořské LOP v roce 2016