Léčebně ozdravné pobyty

Návrhy na LOP schválené praktickým lékařem pro děti a dorost zasílejte na své pracoviště ZP MV ČR, a to nejpozději do 1. března 2017.

ZP MV ČR v současné době zpracovává došlé Návrhy na LOP. Vybraní účastníci budou informováni cca poslední týden v březnu na email rodičů. 

Podmínky LOP v roce 2017

V rámci Preventivních programů pro pojištěnce, které jsou hrazeny z fondu prevence, bude Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ZP MV ČR“) realizovat v roce 2017 pro děti smluvně zajištěné vysokohorské LOP. Přímořské LOP se letos nekonají z bezpečnostních důvodů.

Podmínky výběru dětí na LOP

1) Děti jsou dispenzarizovány na specializovaném pracovišti.

2) LOP jsou organizované

i. pro děti narozené v letech od 2003 do 2010, včetně a
ii. pro děti narozené v letech od 2011 do 2013, včetně, s doprovodem

3) Výběr dětí se provádí na základě údajů o jejich zdravotním stavu

4) Podrobnější informace rodičům o LOP podávají zdravotnická oddělení poboček nebo po odeslání seznamů z poboček - odbor zdravotnický ředitelství ZP MV ČR.

5) Všechny děti a doprovody vybrané k účasti na LOP musí být pojištěnci ZP MV ČR a musí mít zřízenu Kartu života.

Diagnózy dětí pro zařazení na LOP

LOP v roce 2017 jsou určeny pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest:

(1) -  Cnemocnění dýchacích cest:

a)  Vazomotorická a alergická rýma                   J 30
b) chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu J 31
c) chronický zánět vedlejších nosních dutin  J 32
d) chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice J J 37
e) chronická onemocnění dýchacích cest J 41, J 42
f)  jiná chronická obstruktivní plicní nemoc  J 44
g) asthma bronchiale J 45

V případě, že je dítě dispenzarizováno pro některou z uvedených diagnóz nebo jejich kombinaci, rodič vyplní a PLDD zkontroluje a potvrdí fakta na formuláři „Návrh na LOP ZP MV ČR v roce 2017“. Zařazení dítěte na LOP schvaluje revizní lékař ZP MV ČR příslušné pobočky ZP MV ČR.

Úhrada LOP

ZP MV ČR hradí jak dětem, tak jejich doprovodům v rámci LOP dopravu, ubytování, celodenní stravování, včetně pitného režimu, léčebný a doprovodný program a cestovní pojištění.

Cestovní pojištění zahrnuje: léčebné výlohy, zavazadla a odpovědnost za škodu, a to vše za podmínek uvedených ve smluvním ujednání příslušné komerční pojišťovny, u které bude cestovní pojištění sjednáno.

Rodiče dítěte přispívají následovně:

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě i oba rodiče

* částkou 4 500 Kč na dítě a částkou 4 500 Kč na doprovod na vysokohorský LOP,

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě a pouze jeden rodič

* částkou 5 500 Kč na dítě a částkou 5 500 Kč na doprovod na vysokohorský LOP

(výjimku pro nižší příspěvek mají pojištěnci - vojáci z povolání - předkládají kromě kopie průkazu pojištěnce VoZP i doklad, ze kterého vyplývá tento služební poměr).

- doprovázející rodič, který není pojištěncem ZP MV ČR, hradí 17 091 Kč

v případě, že je pojištěno u ZP MV ČR dítě, ale žádný z rodičů

* doprovod dítěte hradí plnou cenu pobytu.

Místo konání a doprava na LOP

Vysokohorské LOP se konají dle smluvního ujednání na Slovensku ve Vysokých Tatrách v hotelu SOREA Baník, a/nebo v hotelu FIS, Štrbské Pleso.

Doprava na Slovensko je zajištěna autobusem z Prahy, Brna a Olomouce.

Přehled termínů LOP v roce 2017 v lokalitě Štrbské Pleso

Turnusy dětí s doprovodem se budou realizovat následovně:
1. turnus 90 dětí a 90 doprovodů 15. - 28. května 2017 Hotel Trigan Baník
2. turnus 50 dětí a 50 doprovodů 29. května – 11. června 2017 Hotel  FIS
Turnusy dětí bez doprovodu se budou realizovat následovně:
1. turnus 30 dětí bez doprovodu 29. května  - 11. června 2017 Hotel  FIS
2. turnus 90 dětí bez doprovodu 17. září - 30. září 2017 Hotel  FIS