Vysokohorské LOP 2016

Termíny turnusů v roce 2016 v lokalitě Štrbské Pleso:

Turnusy dětí s doprovodem se budou realizovat v Hotelu SOREA Baník, a to následovně
1. turnus od 22. května -4. června 2016
2. turnus od 5. června – 18. června 2016

Turnusy dětí bez doprovodu se budou realizovat v Hotelu FIS, a to následovně:

  • · turnus pro děti bez doprovodu od 1. 9. 2016 do 14. 9. 2016


ZP MV ČR si vyhrazuje právo změny termínů.


Vysokohorské LOP jsou určeny pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest.

Děti jsou vybrány na základě stanovené diagnózy a počtu návštěv u lékaře.
Indikace k LOP

a)

vazomotorická a alergická rýma

J 30

b)

chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu

J 31

c)

chronický zánět vedlejších nosních dutin

J 32

d)

chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice

J 37

e)

chronická onemocnění dýchacích cest

J 41, J 42

f)

jiná chronická obstruktivní plicní nemoc

J 44

g)

asthma bronchiale

J 45

Za kontraindikace LOP se považují:

1. všechny kontraindikace platné pro lázeňskou a ozdravenskou péči,
2. nezbytná potřeba soustavné ambulantní, popř. ústavní péče,
3. mentální retardace,
4. psychiatrická onemocnění a jejich léčba,
5. vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
6. metabolické vady s nutností dietního stravování včetně polyvalentní potravinové alergie,
7. bronchiektázie a TBC,
8. akutní exacerbace kožních onemocnění,
9. fotosenzibilita,
10. noční pomočování,
11. maladaptibilita na dětský kolektiv
12. poruchy chování.

Věkové hranice
V roce 2016 budou organizované:
* pro děti narozené v letech od 2001 do 2009, včetně a
* pro děti narozené v letech od 2010 do 2012, včetně, s doprovodem 1 rodiče

Věkové rozpětí je dáno kalendářním rokem narození pojištěnce.

Doprovod plní 24 hodin denně funkci dozoru dospělé osoby a nese za své dítě osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu.

Hotelové služby nad rámec LOP pro další rodinné příslušníky bude možné objednávat až po definitivním zařazení dítěte na LOP, tzn. v průběhu března a dubna 2016, a to se zástupcem smluvní cestovní kanceláře.

Rodič nemá po dobu konání LOP nárok na „ošetřovné za člena rodiny“, vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotní služby pro akutně nemocné děti.

Úhrada ZP MV ČR na LOP zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění. Rodiče dítěte přispívají následovně:

* v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě i oba rodiče,

částkou 4 500 Kč na dítě a částkou 4 500 Kč na doprovod na vysokohorský LOP,

* v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě a pouze jeden z rodičů,

částkou 5 500 Kč na dítě a částkou 5 500 Kč na doprovod na vysokohorský LOP,

(výjimku pro nižší příspěvek mají pojištěnci - vojáci z povolání předkládají kromě kopie průkazu pojištěnce VoZP i doklad, ze kterého vyplývá tento služební poměr).

V případě, že doprovod dítěte není pojištěncem ZP MV ČR, hradí plnou cenu pobytu.
ZP MV ČR nehradí ubytování, stravování či dopravu nad rámec LOP (termín a místo konání LOP)
Termín konání:
LOP budou realizované v 15denních turnusech a uskuteční se v měsících května nebo září.

ZP MV ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu LOP a dále změny termínu konání LOP.

Příspěvek lze poskytnout pouze dětem, které mají zřízenu Kartu života.

Program LOP je léčebně ozdravný a jeho součástí není školní výuka.

V případě, že z Vaší strany budou splněny všechny podmínky a Vaše dítě bude revizním lékařem vybráno na LOP, bude Vám z ředitelství ZP MV ČR zaslána závazná přihláška spolu se sdělením přesného termínu konání LOP, způsobu úhrady Vašeho příspěvku a další příslušné pokyny.

Vzhledem ke skutečnosti, že je vybráno více dětí, než je stanovená kapacita turnusů pro rok 2016, bude na ZP MV ČR proveden užší výběr s tím, že část dětí bude zařazena mezi náhradníky. Pokud Vám nebude do 15. 4. 2016 zaslána Závazná přihláška, budete obratem aktivně kontaktováni ředitelstvím ZP MV ČR ihned, jakmile se uvolní místo. Netelefonujte na pobočku.


Návrhy na LOP 2016 zašlete nejpozději do 15. února 2016 na pobočku ZP MV ČR

https://www.facebook.com/Léčebně-ozdravné-pobyty-ZP-MV-ČR-Vysoké-Tatry-Štrbské-Pleso-337437922980101/