přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

Přímořské LOP v roce 2016

Termíny turnusů v roce 2016 pro přímořské pobyty:

1. a 2. turnus:   23. května - 6. června 2016
3. turnus:          19. září     -  3. října 2016 

ZP MV ČR si vyhrazuje právo změny termínů. 


LOP jsou určeny pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, kůže nebo jejich kombinací. Děti jsou vybrány na základě stanovené diagnózy a počtu návštěv u lékaře.

Indikace k LOP:

onemocnění dýchacích cest:

a)

vazomotorická a alergická rýma

J 30

b)

chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu

J 31

c)

chronický zánět vedlejších nosních dutin

J 32

d)

chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice

J 37

e)

chronická onemocnění dýchacích cest

J 41, J 42

f)

jiná chronická obstruktivní plicní nemoc

J 44

g)

asthma bronchiale

J 45

onemocnění kůže:

a)

atopická dermatitida

L 20

b)

psoriasis

L 40

c)

parapsoriasis

L 41

d)

akné (chronické formy bez hnisavých projevů)

L 70

Za kontraindikace LOP se považují:

1. všechny kontraindikace platné pro lázeňskou a ozdravenskou péči,
2. nezbytná potřeba soustavné ambulantní, popř. ústavní péče,
3. mentální retardace,
4. psychiatrická onemocnění a jejich léčba,
5. vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
6. metabolické vady s nutností dietního stravování včetně polyvalentní potravinové alergie,
7. bronchiektázie a TBC,
8. akutní exacerbace kožních onemocnění,
9. fotosenzibilita,
10. noční pomočování,
11. maladaptibilita na dětský kolektiv,
12. poruchy chování.

Věkové hranice
v roce 2016 budou organizované pro děti narozené v letech od 2001 do 2009, včetně.

Věkové rozpětí je dáno kalendářním rokem narození pojištěnce.

Úhrada ZP MV ČR na LOP zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění. Rodiče dítěte přispívají následovně:

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě i oba rodiče,
* částkou 6 000 Kč na dítě na přímořský LOP,

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě a pouze jeden z rodičů,
* částkou 8 000 Kč na dítě na přímořský LOP,
(výjimku pro nižší příspěvek mají pojištěnci - vojáci z povolání předkládají kromě kopie průkazu pojištěnce VoZP i doklad, ze kterého vyplývá tento služební poměr).

LOP budou realizované v 15denních turnusech a uskuteční se v období:
– v druhé polovině měsíce května,
– v druhé polovině měsíce září.

ZP MV ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu LOP a dále změny termínu konání LOP.

Příspěvek lze poskytnout pouze dětem, které mají zřízenu Kartu života.

Program LOP je léčebně ozdravný a jeho součástí není školní výuka.

V případě, že z Vaší strany budou splněny všechny podmínky a Vaše dítě bude revizním lékařem vybráno na LOP, bude Vám z ředitelství ZP MV ČR zaslána závazná přihláška spolu se sdělením přesného termínu konání LOP, způsobu úhrady Vašeho příspěvku a další příslušné pokyny.

Vzhledem ke skutečnosti, že bude vybráno více dětí, než je stanovená kapacita turnusů pro rok 2016, bude na ZP MV ČR proveden užší výběr s tím, že část dětí bude zařazena mezi náhradníky. Pokud Vám nebude do 15. 4. 2016 zaslána Závazná přihláška, budete obratem aktivně kontaktováni ředitelstvím ZP MV ČR ihned, jakmile se uvolní místo. Netelefonujte na pobočku.

Návrhy na LOP 2016 zašlete nejpozději do 15. února 2016 na pobočku ZP MV ČR

https://www.facebook.com/LOPPoseidon/?fref=ts

© 2016 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY