N211 - Vždy pevně podrží vaše zdraví

Osobní zdravotní pojištění

ZP MV ČR ve spolupráci s pojišťovnou ERGO pro Vás připravila ojedinělý pojistný produkt, který doplňuje povinné zdravotní pojištění. V případě lehčích i těžších operací při úrazu i u zubaře Vám pomůže dopřát si nadstandardní zdravotní služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Parametry produktu

 • nabízí se ve variantách Základ a Komfort, které se liší výší pojistných částek,
 • minimální vstupní věk do pojištění je 15 let, maximální věk pak 65 let, v 70 letech pojištění automaticky zaniká,
 • sazby pojistného jsou odlišné pro 10 různých věkových kategorií; každých 5 let trvání pojištění budou sazby pro klienta revidovány a případně upraveny.

Pojistná krytí

1. Operační plán

 • platnost nejen v ČR, ale i v Schengenském prostoru, mimo Schengen po schválení pojistitelem,
 • v případě, že klient podstoupí operaci uvedenou na seznamu, obdrží jednorázové pojistné plnění odpovídající stanovenému % z pojistné částky podle závažnosti operace,
 • pokrytí běžných i závažných operací (např. operace slepého střeva, operace srdce),
 • pokrytí nákladů operační i pooperační léčby,
 • možnost připlatit si nadstandardní pokoj / služby,
 • možnost volby operatéra a zaplacení nákladů s tím spojených,
 • kompenzace výpadku mzdy z důvodu delší léčby / pracovní neschopnosti,
 • po výplatě pojistného plnění pojištění dál pokračuje.

2. Nadstandardní sádry

 • klientovi budou proplaceny veškeré náklady za jakékoliv nadstandardní sádry,

 • platnost v ČR,

 • vztahuje se nejen na úrazy, ale i na záněty šlach.

3. Zachraňovací náklady

 • kryje veškeré náklady až do částky 10 000 Kč (Komfort) nebo 5 000 Kč (Základ) spojené s převozem zraněného do nemocnice, pokud pojištěný nechce nebo nemůže využít dopravu hrazenou ze zdravotního pojištění (záchrannou službu),
 • klient tak může využít i jiný dostupný způsob přepravy (taxi, automobil známého apod.), který je pro něj rychlejší nebo pohodlnější.

4. Zubní péče

 • pokud klient podstoupí lékařsky nezbytný zubní zákrok, využije placenou preventivní péči nebo dentální hygienu, bude mu proplaceno 80 % vynaložených nákladů až do výše sjednaného ročního limitu ve výši pojistné částky,
 • platí pro ošetření ve všech zubních ordinacích v ČR, a to i v těch, které nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Pojistné částky v prvních čtyřech letech rostou, až dosáhnou maximální hranice pro zvolenou variantu (Základ / Komfort)

 • 1. rok: pojistná částka až 500 Kč / 1 000 Kč
 • 2. rok: pojistná částka až 750 Kč 1 500 Kč
 • 3. rok: pojistná částka až 1 000 Kč / 2 000 Kč
 • 4. a ostatní roky trvání pojištění: pojistná částka 1 500 Kč / 3 000 Kč

Pojistné částky první čtyři roky rostou, ať už z pojištění čerpáte plnění nebo ne.

Sleva Partner

Klient, který doporučí další osobu, která se také pojistí, tím získá pro oba slevu ve výši 10 % z pojistného. Sleva platí po celou dobu trvání pojištění.

Varianty produktu a sazby pojistného:

Základ:

Pojistná krytí Pojistná částka Způsob plnění
Operační plán 50 000 Kč hradí se % z této částky podle závažnosti operace
Zachraňovací náklady 5 000 Kč hradí se náklady až do tohoto limitu
Zubní péče 1 500 Kč rostoucí limit ve 4 letech (500 Kč, 750 Kč, 1 000 Kč, 1 500 Kč)
Nadstandardní sádry hradí se 100 % nákladů
Pojistné Normální sazby Partner
Věk Měsíčně Ročně Měsíčně Ročně
15–19 233 Kč 2 801 Kč 210 Kč 2 521 Kč
20–24 240 Kč 2 884 Kč 216 Kč 2 596 Kč
25–29 254 Kč 3 042 Kč 228 Kč 2 738 Kč
30–34 273 Kč 3 277 Kč 246 Kč 2 949 Kč
35–39 298 Kč 3 579 Kč 268 Kč 3 221 Kč
40–44 330 Kč 3 959 Kč 297 Kč 3 563 Kč
45–49 368 Kč 4 419 Kč 331 Kč 3 977 Kč
50–54 414 Kč 4 962 Kč 372 Kč 4 466 Kč
55–59 465 Kč 5 576 Kč 418 Kč 5 018 Kč
60–65 521 Kč 6 252 Kč 469 Kč 5 627 Kč

Komfort:

Pojistná krytí Pojistná částka Způsob plnění
Operační plán 100 000 Kč hradí se % z této částky podle závažnosti operace
Zachraňovací náklady 10 000 Kč hradí se náklady až do tohoto limitu
Zubní péče 3 000 Kč rostoucí limit ve 4 letech (1 000 Kč, 1 500 Kč, 2 000 Kč, 3 000 Kč)
Nadstandardní sádry hradí se 100 % nákladů
Pojistné Normální sazby Partner
Věk Měsíčně Ročně Měsíčně Ročně
15–19 466 Kč 5 591 Kč 419 Kč 5 032 Kč
20–24 480 Kč 5 758 Kč 432 Kč 5 182 Kč
25–29 506 Kč 6 074 Kč 456 Kč 5 467 Kč
30–34 545 Kč 6 542 Kč 491 Kč 5 888 Kč
35–39 596 Kč 7 148 Kč 536 Kč 6 433 Kč
40–44 659 Kč 7 907 Kč 593 Kč 7 116 Kč
45–49 736 Kč 8 827 Kč 662 Kč 7 944 Kč
50–54 826 Kč 9 913 Kč 744 Kč 8 922 Kč
55–59 928 Kč 11 141 Kč 836 Kč 10 027 Kč
60–65 1 041 Kč 12 493 Kč 937 Kč 11 244 Kč

Abyste si dokázali lépe představit, v čem vám může Nadstandard 211 pomoci, uvádíme aspoň jeden příklad z běžného života:
Klientka uzavře pro sebe i svého manžela Osobní zdravotní pojištění v základní variantě. Protože se pojistí oba, získají slevu a pojištění pro každého stojí 246 Kč měsíčně. Po návštěvě svého zubaře doloží paní Macháčková účet na 620 Kč za výplň stoličky. Od pojišťovny dostane proplaceno 496 Kč. Za půl roku se objedná na dentální hygienu a limit, který má k dispozici určitě zase využije.
Pan Macháček musí do nemocnice na operaci žlučníku. Za plnění ve výši 15 000 Kč, které dostane od pojišťovny, uhradí nadstandardní pokoj s televizí i regulační poplatky za 5 dnů strávených v nemocnici. Zbytek částky mu nahradí výpadek mzdy za 14-ti denní nemocenskou.

​