přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

Portálový přístup identifikovaného uživatele, ve kterém není potřeba zřizovat elektronický podpis nebo instalovat další software. Uživatel je osloven naší pojišťovnou dopisem, ve kterém obdrží základní informace o přidělení přístupových kódů k novým aplikacím. Při přihlášení za pomoci těchto identifikačních údajů potvrdí uživatel svoji vůli komunikovat s pojišťovnou touto cestou. Vzápětí jej systém vyzve ke změně hesla a nabídne další základní funkce, na základě kterých bude předávat data pojišťovně. Základní sada přístupových identifikačních kódů slouží také k vytvoření dalších uživatelských přístupů (lze využít pro externí služby účetních nebo víceuživatelský přístup zaměstnanců).

Vstup do E-komunikace

E-komunikace umožňuje:

Pojištěncům ZP MV ČR

 • zadání nebo změnu kontaktní (resp. korespondenční) adresy, telefonu, e-mailu
 • sledování pojistných dob v evidenci ZP MV ČR (doba trvání zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, osoby bez zdanitelných příjmů, státní kategorie apod.)
 • sledování údajů v evidenci ZP MV ČR za připojeného rodinného příslušníka (děti do 18 let)
 • získání přehledu vykázané zdravotní péče
 • získání přehledu započitatelných poplatků (včetně doplatků a přeplatků)
 • zobrazení výpisu osobního účtu
 • zřízení a vstup do Karty života, která představuje souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce uložených u ZP MV ČR
 • prostřednictvím Karty života udělení souhlasu s poskytnutím informací pro Zdravotnickou záchrannou službu v případě nouze
 • získání výpisu z Karty života pomocí SMS zprávy na mobilní telefon (např. seznam užívaných léků apod.). Aktivně pracovat s Kartou života lze nově i pomocí tzv. „chytrých telefonů“.
 • podání Přehledu OSVČ (je-li pojištěnec  OSVČ)
 • pořízení výpisu přehledu plateb pojistného (OSVČ a osob bez zdanitelných příjmů)
 • pořízení výpisu vyúčtování pojistného OSVČ z Přehledu OSVČ
 • volbou nastavení zpřístupnit svému zpracovateli účetnictví (dále ZÚ) podání Přehledu OSVČ a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • kontrolu předaných formulářů do ZP MV ČR volbou „Zpracované formuláře“
 • vstup do evidenčního listu člena Klubu pojištěnců (přihláška, změna, odhláška)
 • kontrolu bodového konta člena Klubu pojištěnců

 

Plátcům pojistného – Zaměstnavatelům

 • zadání nebo změnu kontaktní (resp. náhradní) adresy, odpovědné osoby, telefonu, e-mailu
 • pořízení výpisu registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR
 • předání měsíčního přehledu o platbě pojistného (ručně nebo ze souboru dle datového rozhraní ZP MV ČR)
 • předání hromadného oznámení zaměstnavatele (ručně nebo ze souboru dle datového rozhraní VZP)
 • kontrolu předaných formulářů do ZP MV ČR volbou „Zpracované formuláře“
 • pořízení výpisu plateb pojistného
 • volbou nastavení zpřístupnit svému ZÚ podání formulářů a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)

 

 

Zpracovatelům účetnictví (ZÚ)

Volba „Plátci pojistného“:

 • prostřednictvím jediného přístupu spravovat zaměstnavatele a OSVČ, u kterých bylo provedeno nastavení ZÚ
 • pořízení výpisu registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR pro vybraného zaměstnavatele
 • předání měsíčního přehledu o platbě pojistného (ručně, načtením přehledu ze souboru dle datového rozhraní ZP MV ČR, hromadně – jednorázovým předáním více souborů přehledů dle datového rozhraní VZP)
 •  předání hromadného oznámení zaměstnavatele (ručně, načtením oznámení ze souboru dle datového rozhraní VZP, hromadně – jednorázovým předáním více souborů oznámení dle datového rozhraní VZP)
 • podání Přehledu za OSVČ, kterým vede účetnictví
 • pořízení výpisu vyúčtování pojistného OSVČ z Přehledu OSVČ, kterým vede účetnictví
 • kontrolu předaných formulářů (prostřednictvím E-komunikace) "Zpracované formuláře" zaměstnavatele i OSVČ
 • pořízení výpisu přehledu plateb pojistného pro vybraného zaměstnavatele nebo OSVČ

 

Volba „Zdravotnická zařízení“:

 • zaslání vyúčtování zdravotní péče
 • jednorázové hromadné zaslání vyúčtování zdravotní péče
 • nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře) za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu
 • stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu

 

 

Smluvním partnerům (zdravotnickým zařízením)

 • předání  vyúčtování zdravotní péče (dle dat. rozhraní VZP - kdavka, fdavka)
 • předání nově registrovaných pojištěnců (dle dat. rozhraní VZP - kdavka - registrace)
 • zasílání protokolů o zpracování a příp. chybových protokolů
 • pořízení výpisu platných resp. neplatných registrací pojištěnců
 • zjišťování kontraindikací mezi léky
 • stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF
 • nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře)
 • předání hlášení nositelů výkonů
 • volbou nastavení zpřístupnit svému ZÚ zaslání vyúčtování zdravotní péče za zdravotnické zařízení (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • zasílat vyúčtování za zdravotní služby poskytnuté cizincům
 • po uzavření dodatku ke smlouvě (odb. 001 a 002):

- zobrazit přehledy vykázané zdravotní péče

- zobrazit a spravovat údaje na Kartě života registrovaného pojištěncë

- hodnotit zdravotnická zařízení, která vykázala péči o registrované pojištěnce daného smluvního zařízení

- vybrané registrované pojištěnce zařadit do léčebných plánů

© 2016 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY