Náklady na léčbu rakoviny strmě rostou

Náklady na léčbu rakoviny strmě rostou

Náklady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP 211) na léčbu rakoviny strmě rostou. Jen za tzv. biologickou léčbu ve specializovaných onkologických centrech zaplatila ZP 211 v prvním čtvrtletí téměř o třetinu více než před rokem. Za moderní protonové ozařování vydala pojišťovna za poslední necelé tři roky více než 43 miliony korun.

 „Zatímco loni v prvním čtvrtletí jsme vydali na biologická léčiva v onkologických centrech více než 145 milionů korun, letos to je již téměř 187 milionů,“ konstatuje tisková mluvčí ZP 211 Hana Kadečková.

„Bez ohledu na tento vývoj nákladů postupujeme při úhradě zdravotních služeb ve všech případech v souladu s platnými právními předpisy a bez prodlení platíme veškeré zdravotní služby, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, které jsou oprávněně a řádně poskytnuty a vyúčtovány,“ zdůrazňuje Kadečková.

ZP 211 hradí svým pojištěncům rovněž léčbu protonovým zářením v případě, že tato léčba splňuje zákonné podmínky, stanovené pro hrazenou zdravotní péči: „Zdravotní péči poskytovanou Protonovým centrem v Praze (PTC) hradíme stejně jako zdravotní služby jiným zdravotnickým zařízením v souladu s platnými právními předpisy. Doplňuji, že nezbytným předpokladem pro úhradu protonové léčby je řádná indikace centrem komplexní onkologické péče a schválení zdravotní pojišťovnou. S poskytovatelem je v každém jednotlivém případě jednáno, aby byla co nejdříve zahájena efektivní léčba, a to na základě úhrady zálohy na zdravotní služby,“ dodala Kadečková.

Podle ní ZP 211 od roku 2013 schválila protonovou léčbu více než 50 pacientům a za jejich léčbu PTC uhradila přes 43 miliony korun.