Obraťte se na ombudsmana ZP 211

Obraťte se na ombudsmana ZP 211

Jako prozatím jediná zdravotní pojišťovna v České republice zřídila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP 211) pro své klienty i zaměstnance institut ochránce jejich práv – ombudsmana.

„Od počátku činnosti ombudsmana registrujeme převážně pozitivní reakce na tento krok,“ říká Markéta Škutová, pověřená vedením agendy ombudsmana. Podněty se týkají jak klientských záležitostí jako je čerpání preventivních programů, předávání dokladů, poskytování informací o právech a povinnostech pojištěnce, tak i otázek na poskytování a úhradu zdravotních služeb.

Ombudsman řeší podněty až v situacích, kdy jsou již vyčerpány veškeré řádné postupy řešení v rámci běžné stížnostní a kontrolní agendy a předkladatel podnětu má za to, že jeho práva byla porušena. „Systém veřejného zdravotního pojištění je však nesmírně složitý a způsoby a metodiky řešení jednotlivých situací jsou velmi komplikované. Zavedením ombudsmana proto ZP 211 nabízí svým klientům možnost dalšího nezávislého posouzení věci,“ vysvětluje Markéta Škutová.

„Podle mé zkušenosti většina nespokojenosti či sporů pramení nikoli z nesprávného postupu na jedné či druhé straně, ale spíše z nepochopení či nedorozumění. Takové případy vnímám velmi intenzivně a snažím se vždy o ozřejmění nejasností,“ doplňuje ombudsmanka.