Odměna pro naše věrné, sledujte naše stránky

Odměna pro naše věrné, sledujte naše stránky

ZP MV ČR připravuje nový program pro pojištěnce, kteří aktivně podporují své zdraví. Pro snazší zapojení se do připravovaného programu, doporučujeme zaktivovat si či obnovit přístup do e-komunikace. Sledujte naši nabídku od 14.8.2017