První zdravotní pojišťovna s ombudsmanem

První zdravotní pojišťovna s ombudsmanem

Jako zatím jediná zdravotní pojišťovna v České republice zřizuje Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) pro své klienty i zaměstnance institut ochránce jejich práv – ombudsmana.

Nejste spokojeni s vyřízením své záležitosti u zdravotní pojišťovny? Máte zajímavý podnět ke zkvalitnění její práce? Obraťte se na nezávislého ombudsmana zdravotní pojišťovny. Ten podnět prošetří, námět posoudí a navrhne řešení.

„Máme více než milion dvě stě osmdesát tisíc klientů, a tak nelze vyloučit, že v některých případech může dojít k nedorozumění, nepochopení, a proto i k nespokojenosti některých klientů s našimi službami. Vzhledem k tomu, že je pro nás spokojenost klientů důležitá, rozhodli jsme se rozšířit stávající kontrolní a stížnostní agendu pojišťovny ještě o institut nezávislého ombudsmana. Ve stávající úvodní fázi zavádění institutu ombudsmana si chceme ověřit, zda budou mít naši klienti o takovou službu zájem,“ okomentoval rozhodnutí ZP MV ČR její generální ředitel David Kostka.

Posoudí i námitky zaměstnanců

Protože ZP MV ČR chce být vstřícnou a zodpovědnou institucí nejen ke svým klientům, ale i zaměstnancům, bude se agenda ombudsmana vztahovat i na případná podání právě ze strany zaměstnanců.

Oblasti, kterými se bude ombudsman ZP MV ČR zabývat, budou rovné zacházení, kvalita klientských služeb, registrace pojištěnce, možnost čerpání preventivních programů včetně realizace projektu Karta života a zaměstnanecké vztahy. Předpokladem pro podání podnětu ombudsmanovi je vyčerpání dostupných postupů k nápravě.

Chcete-li doručit podnět ochránci práv, učiňte tak mailem na adresu info@zpmvcr.cz. Do předmětu zprávy uveďte klíčové slovo ombudsman. Podnět můžete podat i osobně na klientských pracovištích pojišťovny, písemně či datovou schránkou.

Vaše ZP MV ČR