Vysokohorské léčebně ozdravné pobyty (LOP) na rok 2016

V současné době jsou obsazována poslední místa v turnusech.

Návrh na LOP musí být odeslán nejpozději do 25. dubna 2016 na ředitelství
ZP MV ČR (MUDr. Lenka Krejčová), kde bude předložen reviznímu lékaři ZP MV
ČR ke schválení.

Věková skupina: děti narozené v letech od 2010 do 2012 v doprovodu 1 rodiče
(nelze prarodiče)

ZP MV ČR zajišťuje a hradí jak dítěti, tak doprovodu – autobusovou nebo
vlakovou dopravu, ubytování (dítě ubytováno vždy s rodičem), stravování
(dítě 5x denně, doprovod 3x denně), včetně pitného režimu, zdravotnický
dozor a cestovní pojištění.

Odjezdová místa: Praha, Brno, Olomouc, doprava zajištěna až k hotelu.

Místo konání: Slovensko, Štrbské Pleso, Hotel Baník.

Termín konání: od 22. května - 4. června 2016 a od 5. června – 18. června
2016

ZP MV ČR si vyhrazuje právo definitivního výběru termínu pro Vaše dítě a
dále změny termínu konání LOP.

Rodiče přispívají jak na LOP dítěte, tak na pobyt doprovodu, a to
následovně:

· 4 500,- Kč za každého v případě, že dítě a oba rodiče či
samoživitel, případně zákonný zástupce, který má dítě ve vlastní
péči, jsou pojištěnci ZP MV ČR. Dále v případech, kdy jsou otec
nebo matka vojáci z povolání, což dokládají kopií služebního
průkazu a průkazu VoZP,

· 5 500,- Kč za každého v případě, že je u ZP MV ČR pojištěno dítě a
pouze jeden z rodičů.

V případě, že doprovod dítěte není pojištěncem ZP MV ČR, hradí plnou cenu
pobytu.

Doprovod plní 24 hodin denně funkci dozoru dospělé osoby a nese za své dítě
osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu.

Hotelové služby nad rámec LOP pro další rodinné příslušníky bude možné
objednávat až po definitivním zařazení dítěte na LOP, tzn. v průběhu března
a dubna 2016, a to se zástupcem smluvní cestovní kanceláře.

Všechny děti a doprovody vybrané k účasti na LOP musí mít zřízenu Kartu
života.


Indikace:
vazomotorická a alergická rýma
chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu
chronický zánět vedlejších nosních dutin
chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice
chronická onemocnění dýchacích cest
jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
asthma bronchiale


Kontraindikace:

1. všechny kontraindikace platné pro lázeňskou a ozdravenskou péči,
2. nezbytná potřeba soustavné lékařské péče, popř. ústavní péči,
3. mentální retardace,
4. psychiatrická onemocnění a jejich léčba,
5. vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
6. metabolické vady s nutností dietního stravování včetně polyvalentní
potravinové alergie,
7. bronchiektázie a TBC,
8. akutní exacerbace kožních onemocnění,
9. fotosenzibilita,
10. noční pomočování,
11. maladaptibilita na dětský kolektiv,
12. psychologická léčba.