Závěry NKÚ potvrdily kvalitní zacházení s prostředky, určenými na léčení klientů ZP MV ČR

Kontrolní nález se týká, jak vyplývá z tiskové zprávy NKÚ, především záležitostí stojících mimo účet veřejného zdravotního pojištění, jako jsou marketing, poradenské služby či fond prevence.

„U některých nálezů jsme přistoupili k nápravě ještě v průběhu kontroly,“ upozornil generální ředitel Kostka. Například nepřesně vyúčtované peníze ze základního fondu ZP MV ČR přeúčtovala pojišťovna správně - do fondu provozního. Dále pojišťovna  zrušila položku generálního ředitele na lázeňské pobyty, vypověděla NKÚ kritizovanou smlouvu s externím poradcem pro technické zabezpečení a správu majetku a snížila platy a odměny managementu.

Za zásadní lze rovněž považovat v loňském roce realizovanou obměnu celého vedení zdravotní pojišťovny včetně generálního ředitele, a na základě voleb i částečnou obměnu členů správní a dozorčí rady.

Konstatování NKÚ, že se ZP MV ČR v letech 2012 až 2014 neřídila v úhradě zdravotních služeb stoprocentně úhradovou vyhláškou, ale samostatně dohodnutými dodatky, nelze brát jako výtku neboť toto jednání umožňovala a stále umožňuje platná legislativa.

S kontrolory NKÚ souhlasíme v jejich upozornění na systémová rizika v oblasti zdravotních služeb. Ani ZP MV ČR se nelíbí zdlouhavé schvalování zdravotně-pojistného plánu a další nesystémové kroky, které jsou dobrým podnětem pro řešení na úrovni vládní legislativy. Tuto iniciativu bude ZP MV ČR jednoznačně podporovat.

V Praze dne 4. 1. 2016

Hana Kadečková,

tisková mluvčí ZP MV ČR