Změnili jste příjmení? Nic nehlaste, jen čekejte novou průkazku

Změnili jste příjmení? Nic nehlaste, jen čekejte novou průkazku

Klienti ZP 211 mají velkou výhodu oproti těm ostatním: nemusí pojišťovně hlásit změnu svého příjmení a ani bydliště. Pojišťovna tyto údaje automaticky přebírá ze základního registru obyvatel. A dokonce již opravdu není nutné žádat při změně příjmení o nový průkaz pojištěnce – ZP 211 spustila nový program, díky kterému takovým pojištěncům automaticky průkaz zasílá.

Co pojišťovně stále hlásit?

  • vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, přiznání/odejmutí důchodu, pobírání peněžité podpory v mateřství a rodičovského příspěvku, studium a další skutečnosti, které vedou k tomu, že za vás pojistné bude hradit stát;
  • zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti;
  • skutečnost, že jste se stali osobou bez zdanitelných příjmů a proto si pojistné budete hradit sami;
  • zahájení výdělečné činnosti v některém ze států EU, EHP či ve Švýcarsku, popř. přesun svého těžiště zájmů do těchto států, a tedy dopad nových skutečností do průběhu zdravotního pojištění v ČR;
  • změnu rodného čísla;
  • narození dítěte a jiné.

Svému zaměstnavateli nezapomeňte nahlásit případnou změnu zdravotní pojišťovny. Tu můžete změnit právě teď až do konce září. K ZP 211 se můžete přihlásit i online.

 

Vaše ZP 211!