Změnili jste příjmení? Pošleme vám novou průkazku sami

Zjistíme si je sami tím, že jsme napojeni na základní registr obyvatel. A rozhodně už nemusíte svoji pojišťovnu žádat při změně příjmení o nový průkaz pojištěnce. Novou průkazku s aktuálním příjmením vám zašleme automaticky. Průkaz obdržíte poštovní zásilkou zhruba do 10 dnů.

Co pojišťovně stále hlásit

* vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, přiznání/odejmutí důchodu, pobírání peněžité podpory v mateřství a rodičovského příspěvku, studium a další skutečnosti, které vedou k tomu, že za vás pojistné bude hradit stát;

* zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti;

* skutečnost, že jste se stali osobou bez zdanitelných příjmů a proto si pojistné budete hradit sami;

* zahájení výdělečné činnosti v některém ze států EU, EHP či ve Švýcarsku, popř. přesun svého těžiště zájmů do těchto států, a tedy dopad nových skutečností do průběhu zdravotního pojištění v ČR;

* změnu rodného čísla;

* narození dítěte a jiné.

Svému zaměstnavateli nezapomeňte nahlásit případnou změnu zdravotní pojišťovny.