ZP MV ČR obhájila titul Nejlepší pojišťovna roku

ZP MV ČR obhájila titul Nejlepší pojišťovna roku

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se stala již podruhé v řadě Nejlepší zdravotní pojišťovnou roku. V anketě HealthCare Institute obhájila i letos celkové prvenství a je tedy Zdravotní pojišťovnou roku 2015 a 2016

Za letošní vítězství vděčí především hlasům od klientů zdravotních pojišťoven – pacientů. Ti ji dosadili na zlatou příčku v celkovém hodnocení mezi sedmi zdravotními pojišťovnami, působícími v ČR. Výsledky ankety byly zveřejněny v úterý 29. listopadu na odborné konferenci „Efektivní nemocnice 2016 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“ v Praze.

„Fakt, že letos o našem celkovém vítězství rozhodly hlasy klientů-pacientů, nás těší dvojnásob, a ještě více zavazuje. Budeme v dnešní napjaté době - kdy je silný tlak na růst nákladů na zdravotní péči a kdy tomuto tlaku neodpovídá růst příjmů - dělat vše, co je v našich silách, abychom tuto důvěru udrželi,“ okomentoval výsledky ankety generální ředitel vítězné ZP MV ČR David Kostka.

Vaše ZP MV ČR

David Kostka, Zdravotní pojišťovna roku 2016