ZP MV ČR zvýšila loni výdaje na zdravotní péči o 6 procent

ZP MV ČR zvýšila loni výdaje na zdravotní péči o 6 procent

O téměř šest procent zvýšila loni největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) výdaje na zdravotní služby pro své klienty. Zatímco v roce 2014 uhradila za léčení a další zdravotnické služby 25,9 mld. Kč, v roce 2015 už to bylo 27,4 mld. Kč.

Vyplývá to z výroční zprávy ZP MV ČR, kterou v úterý 26. dubna schválila správní rada pojišťovny. „Je potěšující, že ZP MV ČR si zachovala vyrovnané hospodaření i při tak vysokém růstu výdajů na zdravotní služby svých klientů a že nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti, tedy, že platí všem zdravotnickým zařízením včas,“ okomentoval výsledek hospodaření generální ředitel ZP MV ČR David Kostka.
Podle něj platební spolehlivost ZP MV ČR byla jedním z rozhodujících ukazatelů pro získání titulu Zdravotní pojišťovna roku 2015.  ZP MV ČR v roce 2015 zvýšila rovněž výdaje, určené na preventivní programy pro pojištěnce. Zatímco v roce 2014 na prevenci vydala něco přes 107, 6 milionů korun, loni to bylo už 120,8 milionu Kč. Růst je tedy více než dvanáctiprocentní.
Naopak na vlastní provoz čerpala ZP MV ČR jen 90,3 % plánu. „V rámci úsporného režimu pojišťovna opětovně nevyužila možnost vyšší tvorby provozního fondu a 36,5 milionu Kč ponechala ve prospěch úhrady léčení svých pojištěnců,“ zdůraznil generální ředitel ZP MV ČR David Kostka. 
I v loňském roce pokračoval dlouhodobý trend v růstu počtu klientů ZP MV ČR. Loni se k pojišťovně přihlásilo více než 34 200 nových klientů, takže v současné době má více než 1,28 milionu klientů. Pojišťovna si tak posílila pozici lídra mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami.