Poskytování informací

Poskytování informací podle §18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
·    V roce 2013 nebyla podána ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky (dále jen "ZP MV ČR") žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí  žádosti.
·    Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
·    Proti ZP MV ČR nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu §18 odst. 1, bod c) zákona č. 106/1999 Sb.
·    Žádná výhradní licence nebyla v roce 2013 ZP MV ČR poskytnuta.
·    ZP MV ČR neobdržela v roce 2013 žádnou stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.